ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

. Τσακωνοπαρέα μη .
….0 ΧΡΙΣΤΕ ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ ….

Να ζάρε να ξομογηθήρε κακό χρόνε νάχερε. Να τσινωνίερε να φέρερε το παπά να αγιάσει τα τσέα . Ενιάτσερε οπά . Ούεεεε  Δέσποινα μη , Έωνη σούσε , βρε ξενιαλιστά ο άθρωπο ένει γινούμενε με το θέλημα του Θεού . Είνει κιούφουνται το αντρόγυνε τον ίιδε κρεβάτθα ( τσε οι δύου σάρτσε είνει γινουμένοι νία ) έτρου είνει αούντα τα Άγια  Βιβλία .
Ότσι ένει ανασαίντα , ένει γεννούντα  Θοδωρουουού.
Τσι διαβολικά πράματα είνει ένταει ; Ντροκή ντη να κιστήνερε ετσιτάπα σαχλαμάρε …
εχουρίαει κικραντοί τσε ψιουχραντοί . Α Θοδωρού κλείστε το κόσμο τα τελεόραση τσε α Μαριγώ τθον εδικό ση , τθον απλέ , τθον χωριάτσιχο , τθον παραδοσιακό .

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΣΕ ΟΑ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ .
ΝΑ ΕΤΘΕ ΟΛΟΙ ΚΑ….
……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *