ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 13 Αγουπστου 2017 . Τσακωνοπαρέα μη
Α συνέχεια απο το : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟ ΤΣhΟΥΜΙΑ.

Να ζάρε υζέ μη το καλέ τσε ελχε ταν εφτσή μη
Του Αβράμ τα κα να ποίερε , Τάκη στερνε καμπτζί μη
Το Βάμα εσταμακία νη , λίγο χαμογεάκα
Έκει ο γλυκό Αφέγκη μη , ολρπα έκει ,νιε ‘νιάκα .
Σhαβούντι , ενιάτθε α Μάτη μη , καμπτζί μη στερνοπούλι
Εα ταν αγκαλία μη σαν πφε εσα καμπτζούλι ..
Να μόλου Μάτη μη γλυκά να άρου το χαϊδάτσι
Τσε να ναθού πάλι καμπτζί έστω τσε για λιγάτσι …..

Να πας υγιέ μου στο καλό και έχε την ευχή μου
Του Αβραάμ να κάνεις τα καλα , Τάκη στερνό παιδί μου
Το κλάμμα το σταμάτησα , λίγο χαμογελάω
Ήταν ο γλυκός πατέρας μου , τον άκουσα εκει ήταν .
Σhαβούντι ακώ την μάννα μου , παιδί μου στερνοπούλι
Στην αγκαλιά μου έλα ξανα σαν που ήσουνα παιδάκι .
Να ‘ρθώ μαννούλα μου γλυκιά , να πάρω το χαδάκι
Παιδάκι να γίνω εγώ ξανά έστω και για λιγάκι …
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ . ΚΑ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ ….

Α Τσιουρακά εμπάτσε
τσε α εβδημά εζάτσε
Εν’ κοντογούα α γιορτά
Του εικοσιπέντε ταν Αργά….,
Ζ……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *