ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 12 του Νοέμπρη 2017 . Τσακωνοπαρέα μη .

Με βαϊθου πόνε τα καρδία πρεσσοί τανουγειτονιώτοι εμαζούτθαει τθα Σέα ( ξεσέλια ) ένα Εγγλέζικο παπόρι πφι έκει δέσουντα , μετα απο τσι νιε μπομπαρδίαει οι Γερμανοί . Το θέαμα έκει ανατςhιχιαστικό .
Οι λαμπούρε θεούριε ως τον ουρανέ τσε οι εκρήξε α νία τάνου ταν άβα . Ύστερα σπο κχάμποσοι αμέρε το τσύμα Εμπαλήτσε πρεσσά πτώματα σπο Άγγλοι τθο Τηγάνι τσε το Τρίτσερε.
Αφού πλέα ταν Ιταλία ενάτθε ανατροπή του Μουσουλίνη , διάδοχο ση ενάτθε ο στρατάρχη Μπαντόλιο. Έτενη εκχαράε ανακωχή . Οι Ιταλοί λοιπόν πφι είγκιαει α φρουρά του Αγιελιδίου , επαραδούτθαει τουρ αντάρτε τα Εθνικά νάμου αντίσταση . Πρεσσοί απο έτεοι σε ενέγκαει το Τερέ ….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ .ΚΑ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ . ΤΣΕ ΚΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ .

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *