ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 12 του Αμάη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα .

Διάλογο #49 : παππού εγγονέ : του Πάνου Μαρνέρη …. 

—Βρε παππού τσι έσι αού να ναθού ,  ακόνη ο με πέτσερε ; 

—Ότσι τσαι να ναθείρε καμπτζί μι ,  οξόν από το να μην αλησμονέρε  το τόπο ντι , να έσι καλέ άντρωπο !!!

—Παππού μι αφού εκιού μι σε έσι μαθαίνου όα ..τσι δηλαϊδη εκιού ο ‘σι καλε άντρωπο ;  

—Ο ‘νι ξέρου τσαι ούτε ένι πρέπουντα να αλήου για το νιαυτέ μι αλλά έμε νιούντε για σ’ετίου έδαρη : να έσι καλέ άντρωπο τσαι ούγειε ένι χρειασκούμενε τα βοήθα ντι να νι δίνερε . 

—Ναι αλλά ακόνη ο με πέτσερε τσι έσι αού εκιού να ναθού 

— Εκιού τσι έσι θέα να ναθείρε όρκομι ; 

—Βρε παππού εζού ετίου ερωτήκα ; 

— Ναι βρε ψιούχα μι  θα ντ’αλήου , αλλά να ξέρου τσαι εζού τσι έσι ονειρεγκουμένα … 

—Να παππού , εζού έμα θέα πρεσσιού α ναθού προγραμματιστή .. 

— Τσι δουλεία ένι έντανη καμπτζί μι ; 

— Ετενη ή´ έτανη πφι ένι φκιάνου προγράμματα για τα κομπιούτερ .

—Εζού καμπτζί μι ο ‘νι έχου ιδέα  από έντεοι του τέχρε , τσι να ντι αλήου τσαι τσι να ντι οργηνέψου .. 

— Έτρου να μ’ αλήερε τα γνώνη ντι παππού … 

— Ότσι τσαι νά ναθείρε καλέ ένι σούντα μόνιου να έσι καλέ άντρωπο.

—Ογο του ότσι ένι πρέπουντα να έγκου  θα νι κουβεγκιάσουμε τσαι πάλι …

— Τθο καλέ τσαι με τα εφτσή μι καμπτζί μι … 

…Καλέ ξημέρουμα τσαι με μπόλικο υγεία πφι ένι αού τσαι ο θίλε μι Νικόα Συκιώτα .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

——————————————————————- 

Βρε παππού τι λές να γίνω , ακόμη δεν μου είπες ; 

Ότι και να  γίνεις παιδί μου , εκτός του ότι να μην ξεχάσεις τον τόπο σου να είσαι καλός άνθρωπος . 

Παππού αφού εσύ μου τα μαθαίνεις όλα , τι δηλαδή εσυ δεν είσαι  καλός  άνθρωπος ; 

Δεν ξέρω και ούτε πρέπει να μιλάω για τον εαυτό μου , αλλά μιλάμε για σένα τώρα : να είσαι καλός άνθρωπος και όποιος χρειάζεται την  βοήθεια σου να την δίνεις ..

Ναι αλλά ακόμη δεν μου είπες τι λές εσύ να γίνω ; 

Εσύ τι θέλεις να γίνεις όρκε μου .

Βρε παππού εγώ σε ρώτησα ; 

Ναι ψυχή μου θα σου πώ , αλλά να ξέρω και εγώ τι εσύ ονειρεύεσαι ; 

Να παππού έγω πολύ θα είθελα να γίνω προγραμματιστής . 

Τι δουλεία είναι αυτή παιδί μου ;

Αυτός  ή´ αυτή που φτιάχνει  προγράμματα για τα κομπιούτερ  .

Εγώ παιδί μου δεν έχω ιδέα από αυτές τις τέχνες , τι να σου πώ και τι να σε συμβουλέψω ; 

Έτσι να μου πεις την γνώμη σου παππού .. 

Ότι και να γίνεις καλό είναι, μόνο φτάνει να είσαι καλός άνθρωπος .

Λόγο του ότι πρέπει να πηγαίνω θα το κουβεντιάσουμε και πάλι .

Στο καλό και με την ευχή μου ….. 

Καλό ξημέρωμα και με μπόλικη υγεία που λέει και ο φίλος μου ο Νικος ο Συκιώτης .. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *