ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 10 του Τςhυγητή 2017 . Τσακωνοπαρέα μη

Ο κάμπο του Αγιελιδίου ο ‘κει καλλιεργηκχούμενε συστημακικά όπφου σάμερε . Του Τερού οι σκάλε : Εάτου , του Γιάγκου , τσε του Καρδαρά είγκιαει εξηπερετούντε τουρ επιβάτοι τσε για το πότσουμα τσε ξεπότσουμα . Το πότσουμα τσε το ξεπότσουμα έκει γινούμενε απο : Νικόα Λαλουδάτση (Κόλια ) , Γιώργο Καραβάςhο , Μυλοπόταμο τσε άλλοι . Αμα έκει μπουνάτσα το ταξίδι έκει χαρά θεού . Έκει πλέουντα παραλιακά σε όα τα Κυνουρία τσε πράματις έκει όμορφα .
Έσα αγναντέγκου το Ψήλε , του Αλή , τα Σκούϊθα , το Μάςhε , το Καόγερε , το γιαλέ του Αγιαντρία τσε του Άστρη ..

Καλέ ξημέρουμα τσε ύπρε αφρέ .

Λιβάϊδι Αγιαντρία μη Τερέ τσε Σαπουνάτσι
Τα γρούσα να στηρίξετε μη δίνετε φαρμάτσι .

ΕΝΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *