ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 10 του Δετσέμπρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Οι καθηγητέ του Γιάννη του Κορόγου , Θόδωρε Χαραμαντα. , Λεωνίδα Γιαννούση , Αλέξανδρε Τσιγγούνη , Θανάση Κατσίγκρη , Γιάννη Μερμίγκη , τσε ο Γιώργο Διασίτα .
Το Χαραμαντά , ένει γράφου ο Γιάννη ο Κορόγο , νιε ‘μα συμπαθού ιδιαίτερα . Τότθε πφι εζάκα με άβα τέσσερα καμπτζία να ΔΟΥ εισητήριε εξετάσε , εζάκα τσαπόλυτε ..Να μου είγκιαει ποίντε προφοριτσοί εξετάσε . Απαντήκα σουστά τσε ο Χαραμαντά με κοντοζυγούτσε , με χαιδεύε τα τσιουφά τσε με ‘πέτσε :
Ενεί όρεγη έμε ξοικάζουντα τουρ εμαλοί τσε όχι του πούε καμπτζί μη Για ‘κεινη να μη στεναχωρέμπτζησιου.. Επίσης με εκει έχου παρακαλετέ να νη φερίκχου αλιοχράε ! Απο τάσου μη έμα αού παραξενευτέ !!
Ένει δενατέ ένα κοτζιά καθηγητή να τςhιούνει αλιοχράε ;;;;;;;;
ΚΑ ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ . ΚΑ ΑΡΓΙΑ ΤΣΕ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ .

Α φτώχεια ένει έχα βάσανα , α γρούσα ένει ειχα πλούτε
Τσακώνικα νιλήνετε , τα γρούσσα μη προδούτε .
……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *