ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……..

Τσιουρακά 1 του Μάτζη 2020:Α ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ

Πάνο τσαί Ελένη. Αποκρίσε: Ταρ Ελένη Μάνου. 

-Πάνο κιά θα ζάμε να αποκριέψομε; 

_Κιά να ζάμε βρε Ελένη, αφού έσι ξέρα όνι θέου τα λέα του κόσμου ξον τσαί ζάμε σε γκανένα δικόδικό νάμου,  σε γκανένα συντζενή…

_Να μ’εκαλέτσε α Ερήνη α κουμπάρα να ζάμε απ’οπά, θα είνι οι γονίε σι τσαί ο αϊθή σι, ο Νιχάλη, εκάνε από τα Σπάρκη για τουρ Αποκζίσε…

_Έα να ζάμε τότθε Ελένη, ντροκή να μη ζάμε αφού ναμ’εκαλέκαει. Κα πφη μι ν’επέτσερε να ζα να ν’άρου νιά  νταμουτζάνα κρασί τσαί ένα κομμάκι κρίε.

_εζού ετάμα πφη θα σι φκιάσου σφοντύου, μακαρούνια κρατθά. Να μι φέρερε ένα αφοκιούζι από ταν αιθά ντι ταν Ελένη να τσίψου να νι έχου έτοιμο.

_Γκανία κίτθα βρε Ελένη, ο θα φκιάσετε;;; Έτρου για να κχοντούμε το έθιμο.

_Μωναί απφού ο θα ποίομε, εζού οράκα τσαί μακουνίε τσαί κοκαλίε τσαί σπίντουρα… να μι φέρερε νια πορούμα κσανίδε να δάου το φούρνε να φτάου του κίτθε.

_Ελένη, φέρε το ένα, φέρε το άλλιου, νιε παραμποίτσερε τα δουλεία ντι τσί να πρωτοποίου… μ’ερέτσερε καλόβολε μ’ένι φαγκησκούμενε ..

_Έα, μη παραπονέμπζισου, αφού εκιού μετά έσι ο πρώτε πφ’ έσι παινέγγου ταν τέχρα μι….

_Α, τθου κίτθε όνι κιάνα ντι άβα γκανία, αλλά έντζε στρούσου τθα δουλεία, γιατσί εξελιγούμα…

………..καλε ξημέρουμα τσαι καλοί Αποκρίσιε ……

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………… 


_Πάνο που θα πάμε να αποκριέψουμε;

_Πού να πάμε βρε Ελένη, αφού ξέρεις δεν θέλω τη φασαρία του κόσμου εκτός και πάμε σε κανένα δικό μας , σε κανένα συγγενή…

_Μας κάλεσε η Ειρήνη η κουμπάρα να πάμε απο εκεί, θα είναι οι γονείς της κια ο αδερφός της ο Μιχάλης, ήρθε από τη Σπάρτη για τις Απόκριες…

_Ελα , να πάμε τότε,  Ελένη, ντροπή να μήν πάμε αφού μας κάλεσαν. Καλά που μου το είπες να πάω να πάρω μια νταμιτζάνα κρασί και ένα κομμάτι κρέας.

_εγω έταξα πως θα φτιάξω σφοντύλια, μακαρόνια σκαστά. Να μου φέρεις ένα μυτζηθράκι από την αδερφή σου την Ελένη να τρίψω να το έχω έτοιμο. 

_καμιά πίτα βρε Ελένη, δεν θα φτιάξετε; Έτσι να κρατήσουμε το έθιμο.

_Αμε πως δεν θα κάνουμε, εγώ είδα και παπαρούνες και καυκαλίθρες και σπίντουρα…να μου φέρεις μια ζαλοσιά  κλαριά να κάψω το φούρνο να ψήσω τις πίτες.

_Ελένη, φέρε το ένα, φέρε το άλλο, την παρατράβηξες την δουλειά … τι να πρωτοκάνω… με βρήκες καλόβολο ου φαίνεται 

_ελα, μην παραπονιέσαι, αφού εσύ μετά είσαι ο πρώτος που παινεύεις  την τέχνη μου…

_Α, στις πίτες δεν σε πιάνει άλλη καμία, αλλά πήγαινε στρώσου στη δουλειά, γιατί ξελιγώθηκα…

………….Καλό ξημέρωμα και καλές Απόκριες ………….

……………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *