ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τα τσέα έμε αραμούντε τσαι ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ….

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 5–6 του Απρίλη 2020 : ΑΤσακωνοπαρέα . 

Ποίμα Κορωνοϊό #5: του Πάνου Μαρνέρη… 

Τθου τσέλε νάμου έμε αραμούντε, κχίπτα αλλιά ο ‘με ζυγούντε 

Παράπονα μπίτι ο ‘ποίντε τσαι τουρ ιδιτσοί έμε νίντε 

Ενιάκατε Εμού γριάδε, νέοι νέε τσαι γεράδε

Όλοι τασ’του τσέλε νιούμου , τςhινάε ένι έχου ο κώλε νιούμου ; 

Κατσάτε σε γκανιά αγκωνή τσαι  ποίετε υπομονή 

Μπόρα ένι θα περάει, τθον αγιούριστε θα ζάει.. 

Προκοκή νι μου εκιάτσε ο μαλέ νιούμου κια ‘ζάτσε 

ΕΜΕ τάσου κασιμένει τσαι όλοι έμε αντεχουμένει 

Τουρ  ιδιτσοί όλοι να νιάμε, γιατσί τα τσιουφά νάμου θα φάμε 

Ποίετε τον εμαλέ χρήση, γιατσί μαειδέ παπά ο θα να μου σβαήσει 

Άμα ο άρουγγα μοζάει τσαι α κάψα νιούμου τθάει 

Το γιατρέ να νι αλήτε , να νι οργηνευτείτε. 

 Καλε ξημέρουμα ..ΕΜΕ νίντε τουρ ιδιτσοί . 

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

—————————————————————

Στα σπίτια μας μένουμε , πουθενά αλλού δεν πλησιάζουμε 

Παράπονα διόλου δεν κάνουμε, και τους ιδικούς ακούμε . 

Τ’ακούσατε εσείς γριές νέοι νέες και οι γέροι 

Όλοι μεσ’τα σπίτια σας, σφήγκες έχει ο κώλος σας ;

Καθήστε σε καμμιά γωνία και κάνετε υπομονή 

Μπόρα είναι θα περάσει στον αγύριστο θα πάει 

Προκοπή σας έπιασε ; Το μυαλό σας που επήγε ;

Μέσα όλοι καθόμαστε και όλοι μας περιμένουμε . 

Τους ιδικούς ν’ακούσουμε, γιατί το κεφάλι μας θα φάμε

Κάνουμε το μυαλό μας χρήση γιατί ούτε παπάς δεν θα μας διαβάσει

Άμα ο φάρυγγας(λάρυγγας) πονέσει σηκωθεί ο πυρετό

Στο γιατρό να το ειπούμε και να τόν συμβουλευτούμε 

ΠΚαλό ξημέρωμα: Ακούμε τους ιδικούς.

…..ΜΙΛΑΛΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *