ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ τσαι Δέφτερα 3–4 του Αμάη 2020 : 

Α Τσακωνοπαρέα .. 

ποίμα ο Κορωναϊό #9 : του Πάνου Μαρνέρη 

Πάρα πρεσσά είνι νιούμενα πρεσσά είνι λεγούμενα 

Κχάρα άτζε το ιντερνέτι από εικασίε ακομπέτι . 

Πάσα ένα ότσι εν’ Θέου τάνου κάτου πουπουλέου 

Το κοντέ τσαι το μακρυού Μάτη μι θα ζουρλιστού . 

Τάχαμι αντροίποι άγνωστοι γνωστοί θα καταστρέψωει τα γή 

Γιάκεινη να μ’αμπαρούκαει τσαι του κράτσε σ’αναιμούκαει 

Του δουλείε σου να ποίνει τσαι γκανένα μη σι κρίνει 

Τσαι αφού όα σι τελειούνει ενεί ν’απελευθερούνει . 

Τάτσου όλοι να μπαήμε αλλά κάθε βήμα πφι θα ποίμε

Αναφορά να δίνουμε τσαι λίγα να αλήνουμε 

Να φορήνουμε μουτσούνα τσαι νι ατςhιά κουδούνα 

Μουτσούνα να μη νιλήνουμε τσαι κουδούνα να μη νίνουμε 

Κα καμπτζία να ναθούμε τσα άμα τσαι συμμορφουθούμε 

Ο θα δούνει νάμου θιλάτζα αλλά πάσια καουδάτζα . 

Τσι τσαι ανέ ποίνουμε παράπονα αράδα

Για έτεοι ταν άουνα εχέστε α φοράδα … 

Καλε ξημέρουμα θίλοι μι .. να ράμε κια θα μπάλει έγκεινη όλιου . 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

………………………

Πάρα πολλά ακούγονται πολλά είναι που λέγονται 

Φωτιά πήρε το ιντερνέτ από εικασίες τελοσπάντων . 

Ο κάθε ένας ότι  θέλει , πάνω κάτω γύρω γύρω 

Το κοντό και το μακρύ μάννα μου θα τρελλαθώ 

Τάχα μου ανθρώποι άγνωστοι γνωστοί θα καταστρέψουνε την γή.

Γι αυτό μας αμπαρώσανε και τα κλειδιά πετάξανε .

 

Τις δουλειές τους για να κάνουν και κανείς να μην τους κρίνει 

Και αφού όλα τελειώσουν εμάς να απελευθερώσουν 

Έξω όλοι για να βγούμε  αλλα κάθε βήμα που θα κάνουμε

Αναφορά να δίνουμε και λίγα να λέμε 

Να φοράμε και την μάσκα και μια μεγάλη κουδούνα

Την μάσκα για να μην μιλάμε, την κουδούνα για να μην ακούμε

  

Καλά παιδιά να γίνουμε και άμα συμμορφοθούμε 

Δεν θα μας δώσουνε φιλιά αλλά πολλά καλουδάκια . 

Τι και άν κάνουμε παράπονα αράδα 

Γι’αυτούς στο αλώνι χέστηκε η φοράδα 

Καλό ξημέρωμα . Να δούμε που θα μας βγάλει όλο αυτό .. 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *