ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

ΕΓΚΕΙΝΗ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΝΙ 1,5 εβδημά παλιέ 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

 ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ τσαι Δέφτερα 22–23 του Μάτζη 2020 :

 Α Τσακωνοπαρέα . 

Ποίμα Κορωνοϊό #2 Του Πάνου Μαρνέρη ….

Τσαι παθήκαμε οι χωλιατοί ενεί οι γήινοι οι μαργουτοί 

Τσι κακό πφι να μου ρέτσε, κάκοιε παλιέ σοφό νιε πέτσε

Νια αρρώστσια πφι θα μόλει, θα νι μου ξεμπάλει όλοι

Μη γελήνετε , κατσάτε  ογλήγορα θε να νι οράτε 

Τσι να αλήου ο σκοκεινέ . .Εμπαήτσε αληιθινέ 

Α ούρα έντανη εσούτσε ο Κορωναϊό αμπρούτσε

Ο θ’απαραμάει γέρου ψέμματα ο ιό ο ξέρου 

Ούγειε γήινε κχολίτσει, ο ιό θα νι  σερίτσει .

Ποίετε νια προσεφτσή το καουτσαίρι μην αργεί 

Ο Κορωναϊό ο ‘νι μπορού τασ’  τα κάψα ο ‘νι ζού 

Τα ογλήγορα να μόλει , νι έμε αντεχουμένει όλοι 

 τσαι να ποί πρεσσά καΐα να ναϊθεί ο ιό κουΐα

Να κασίμαει τον ήλιε να ποίνουμε θεραπαήλε

Να κίνουμε όλοι σhιονιστά τσαι ροσόλια λεχουτά 

Μ’αλυσίβα να κχριστούμε ως πφι να ξεπετσιαστούμε 

Να βρωμέμε όλοι σκουρνία, να ναϊθει ο ιό σποΐα … 

Ως τότθε ΕΜΕ έχουντε δουλεία, το τότθε ένι πάσιου μακρία 

Όλοι να συμμορφουθούμε, τάσου να αμπαρουθούμε 

Να φορέμε όλοι μαγκήλια νά δενάχωει μόνιου τα ψίλια . 

Τσαι να ποίουμε όλοι κούρα ως να μόλει α Άγιε ούρα. 

Ένι υπάρχα τσαι άβα λύση , ένι λίγο πάρα φύση !!!

Σε ρουκέτε όλοι να μπάμε το διάστημικό σταθμό να ζάμε 

από οπά άλλοι για τον  Άρη τσαι άλλοι για το όμορφο φεγγάρι … 

Καλε ξημέρουμα . Δενάτσετε υπευθυνότητα.. 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

——————————————————

Το επάθαμε οι καημένοι οι γήινοι οι δυστυχισμένοι 

Τι κακό που μας ευρήκε ,κάποιος σοφός το είπε 

Μία αρρώστια που θα έρθει, θα μας ξεβγάλει όλους 

Μη γελάτε , καθίστε κα γρήγορα θε να το δείτε 

Τι να πώ ο σκοτεινός . Εβγήκε αληθινός 

Η ώρα έφτασε , ο Κορωνοϊός λαμπάδιασε 

Δεν θα απομείνει γέρος, ο ιός ψέμματα δεν ξέρει 

Όποιος γήινος κολλήσει ο ιός θα τον θερίσει 

Κάνετε μια προσευχή το καλοκαίρι μην αργήσει 

 Κορωνοϊός δεν μπορεί, μες’την ζέστη δεν  ζεί 

στα γρήγορα να έρθει, το περιμένουμε όλοι 

και να κάνει πολύ ζέστη να γίνει ο ιός(  κάψαλο— κάρβουνο) 

Να καθόμαστε στον ήλιο, να κάνουμε θεραπείες 

Να πίνουμε όλοι ζεστά και ματζούνια καφτερά 

Με αλυσίβα να πλυθούνε ώσπου να ξεπετσιαστούμε 

Να βρωμίσουμε τσικνίλα να γενεί ο ιός στάχτη 

Ως τότε έχουμε δουλειά, το τότε είναι πολύ μακρυά 

Όλοι να συμμορφοθούμε μέσα να αμπαρωθούμε 

Να φορέσουμε μαντήλια να φαίνονται μόνο τα μάτια 

Να κάνουμε όλοι μούρα ως να έρθει η Άγια ώρα …. 

Υπάρχει και η άλλη λύση, είναι λίγο παραφύση

Σε ρουκέτες όλοι να μπούμε στο διαστημικό σταθμό να πάμε 

Και από εκεί άλλοι στον Άρη, κι άλλοι στο όμορφο φεγγάρι….. 

Καλό ξημέρωμα , δείξετε υπευθυνότητα … 

……… ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *