ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ —Δέφτερα 19–20 του Γενάρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Παππού εγγονέ #72 : του Πάνου Μαρνέρη . 

— Νια χαρά σ’ένι αούα παππού ….

— Βρε σιάτη μι να σι φορέου ανάποδα ξεπίτηδες ; 

— Ναιαιαι παππού , γούστο άκια να έχει … 

—Σάπφου έσι έχα δίτσηε χαχαχα θα ντι δενάτσου εζού ταχία κολλέγα Νιχάλη , θα γιάει τσαι ο παρδαλέ κούε … 

— Έτρου μπράβο παππού μι θα ντι ποίουμε μοντέρνο . 

— Χαχαχα να μόλει το ταχία τσαι κάνε … 

— βρε παππού έσι Θέου να ποίερε τσαι κάτσι άλλιου ακόνη πιο μοντέρνο … 

— Για Άλε μι , για Άλε μι . 

— ορή , έρεσε ένα παλιέ παντελόνι, κόψε νι τθου  γούνοι τσαι απέ φόρε νι τσαι έτζε .. 

—Μπάτσε νι παραποίουμε βρε σιάτη μι … 

—Παππού μι πφού αλλίου θα νι δενάτσερε ότσι έσι «ΙΝ» 

— Βρε «ΙΝ» θα ένι αλλά να μπάτσε τσαι μι μπάλωει  «ΑΟΥΤ» 

— χαχαχα παππού έσι έχου πρεσιού χιούμορ .. 

— Νία με το «ΙΝ» νία με το «ΑΟΥΤ» νία με το «ΧΙΟΥΜΟΡ» λεϊμονόκουπε θα μι αναιμούνει … 

— Έα βρε παππού ίσια , ίσια 

—Αμα τσαι είνι μόνιου λεϊμονόκουπε κα θα ένι …

Καλε ξημέρουμα , με το καλέ να ξημερούει για όλε το κόσμο ..

   ….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

………………………………………….

— Μια χαρά τα λέω παππού….. 

—Βρε κορίτσι μου να τα φορεπσω ανάποδα επίτηδες ; 

—Ναιαιαι παππού γούστο θα είχε …. 

—Σάμπως να έχεις δίκηο χαχαχα θα σου δείξω εγώ αύριο φίλε 

Μιχάλη , θα γελάσει και ο παρδαλός σκύλος …. 

— Έτσι μπράβο παππού μου θα σε κάνουμε μοντέρνο . 

— χαχαχα να έρθει το αύριο και ήλθε . 

— Βρε παππού θέλεις να κάνεις και κάτι άλλο ακόμα πιο μοντέρνο;

— Για πές μου για πές μου . 

— Να βρες ένα παλιο παντελόνι κόφτο στα γόνατα  και μετά φόρεσε το και πήγαινε . 

— Μήπως το παρακάνουμε βρε κορίτσι μου ; 

—Παππού μου πως αλλιώς θα του δείξεις ότι είσαι «IN»

—Βρε «ΙΝ» θα είμαι ! Αλλά μήπως με βγάλουνε «ΑΟΥΤ»

—Χαχαχα παππού έχεις πολύ χιούμορ … 

— Μία με το  «ΙΝ» μία με το «ΑΟΥΤ» μια με το «ΧΙΟΥΜΟΡ» λεμονόκουπες θα μου πετάξουν . 

—Έλα βρε παππού ίσα ίσα … 

— Άμα και είναι μόνο λεμονόκουπες καλά θα είναι…… 

Καλό ξημέρωμα μετο καλό να ξημερώσει για όλο το κόσμο .

……. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *