ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………….ΛΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τσιουρακά 9 του Ιούνη Σερικχή 2019 . Α Τσακωνοπαρέα .. 

Διάλογο παππού εγγονέ # 53α : του Πάνου Μαρνέρη 

—Παππού εζάτσερε να ψηφίσερε ; 

— Αμ πφού δά εζάκα συνταχούλια . 

— εζού  πότε θα ψηφίσου παππού ; 

— Σε γκάνα δύου χρόνου καμπτζί μι , έδαρη είνι ψηφίζουντε από τα δεκαεφτά .. 

—Έγκεινη νι ένι ξέρα παππού αλλά ούγειε τσαι να μπαεί το ιίδε πράμα ένι , ο ‘νι άσουντα τσίπτα .. 

—Ξοίκα καμπτζί μι , το να ψηφίζερε ένι ιερέ πράμα . Τθα δημοκρατία ο κόσμο ένι νιού με τα ψήφο σι . 

—Τσαι τσι μ’έγκεινη ; αφού τσίπτα ο ‘νι άσουντα . 

—Έγκεινη να μη νι αλήνερε καμπτζί μι , να θεωρήνερε τον νιαυτέ ντι βογητέ πφι έσι έχα έγκεινη το διτσαίουμα .

— Ένι γκανία χώρα τθο κόσμο πφ ου ‘νι ψηφίζουντε; 

—Εζού τότθε πφι εμα καμπτζί  έκι δικτακτορία τσαι ο ‘σα πορού να νιλήερε , να αλήερε τα γνώνη ντι . 

— Ναι παππού ; 

— Ναι καμπτζί μι ούτε να μπαήερε τάτσου ο ‘κι επιτρεγκούμενε μετά από το κάτσαμα του ήλιου … 

—ουουου ο ‘νι ξέρα αν ένα πορούα να ζήου τότθε … 

— Γιάκεινη ντ’ ένι αού καμπτζί μι , ότσι έμε βογητοί τσαι το να ψηφίζουμε ένι  χρήε νάμου .. τσαι με το να ψηφίζουμε έμε γινουμένει 

τσαι ενεί υπεύθυνοι αντροίποι τα κοινωνία . 

ΚΑΛΕ   ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ … ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ….

—————————————————————————- 

Παππού επήγες να ψηφίσεις ;

Εμ πως δα , επήγα πρωί πρωί 

Εγώ πότε θα ψηφίσω παππού; 

Σε κάνα δυό χρόνια παιδί μου, τώρα ψηφίζουν από τα δεκαεφτά 

Αυτό το ξέρω παππού , αλλά όποιος και να βγεί το ίδιο πράγμα είναι δεν αλλάζει τίποτα .

 Κοίτα παιδί μου το να ψηφίζεις είναι ιερό πράγμα . Στη Δημοκρατία ο κόσμος μιλά με την  ψήφο του . 

Και τι μ’αυτό ; Αφού τίποτα δεν αλλάζει . 

Αυτό να μην το λές παιδί μου , να θεωρείς τον εαυτό σου ευλογημένο που έχεις αυτό το δικαίωμα . 

Είναι καμιά χώρα στον κόσμο που δεν ψηφίζουνε ; 

Εγώ τότε που είμουν παιδί ήταν δικτακτορία και δεν μπορούσες να μιλήσεις δεν μπορούσες να πεις την γνώμη σου . 

Ναι παππού ; 

Ναι παιδί μου ούτε να βγείς έξω επιτρεπόταν μετά το καθισιό του ήλιου .. 

ουουου δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω τότε .. 

Γι αυτό σου  λέω παιδί μου ότι είμαστε ευλογημένοι και το να ψηφίζουμε είναι χρέος μας … και με το να ψηφίζουμε γινόμαστε υπεύθυνοι ανθρώποι στην κοινωνία … 

ΚΑΛ ΞΗΜΕΡΩΜΑ … ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *