ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 8 του του Οχτώβρη 2017 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ .

Κατσάκα Όρπα ταν άουνα , το τσείε μη ενιάκα
Τάκη ανήψι μην έσ’ κεινού , χαρήκα πφι ντ’ οράκα .
Τσείε μη ντε ‘νει ευχαριστού , ο ‘κάνα για να φάου
Ντε επεθυμήκα τσείε μη τσε ‘κάνα να ντ’οράου
Ένα αγέρι δροσερέ , απο τάνου μη περάτσε ,
Σωστό να έκει α ψιούχα ση , Χαρήτσε σα μ´οράτσε.
Ετθάκα κομμάκι ανταριαστε, το μονοπάκι εκιάκα
Τσε ποτσουτέ του σκέψε μη , τον Αητέ κχαμπάκα ….
………………………………………………………….
Στο αλώνι εκεί Κάθησα και άκουσα το θείο
Τάκη ανηψιέ μήπως πεινάς , χαίρομαι που σε βλέπω .
Θείε μου σε ευχαριστώ , δεν είρθα για να φάω ,
θείε μου σ’ αποθύμησα και ήρθα να σε δω .
Ένα αγέρι δροσερό περνάει το κορμί μου
Σαν η ψυχή του νάτανε , θα χάρηκε που με ‘δε .
Ανταριασμένος σηκώθηκα , το μονοπάτι πιάνω
τις σκέψεις μου φορτώθηκα στον Αητό και φτάνω
ΚΑΛΕ ΝΑΜΟΥ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ Τσε κα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ .
Με ξεχένετε ότσι:
……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *