ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 7 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα … 

Σαράγκιασμα : Ταρ Ελένη Μάνου . 

Ταν τσ̌ίτε αμέρα από τα γέννα θα έκι έγγα α μανή να κ̔σύσει το καμπζί. Οι συντζενήδε ήγγιαϊ ασημούκ̔ουντε τσαί τα ασημούματα σ’έκι αρίκ̔α α μανή. Απ’τα δεύτερα αμέρα θα ήγγιαϊ βάντε σ’ένα κάνεστρε, νία γριτσέα, λικούμι, κρασί, πιοτί, καζούλια, νυγδάλια, μουστόκιτ̔α,  κοντά τ̔ο καμπζί, για να γλυκαθούν̇ι οι μοίρε, π̔η θα ήγγιαϊ έγγουντε τα νιούτ̔α  να μοιράνωι το καμπζί, να νι καομοιράνωι. Ταν άβα αμέρα σ’ήγγιαϊ αποσούκ̔ουντε τ̔α μανή όα, ήγγιαϊ βάντε τάσου τσαί παράδε για τα ξεγεννάματα. Σ’ έκι αποσούκ̔ου εδικό τ’αφέγγη.

Την Τρίτη ημέρα από τη γέννα θα πήγαινε η μαμή να πλύνει το παιδί. Οι συγγενείς ασήμωναν και τα ασημώματα τα έπαιρνε η μαμή.  Απ’ τη δεύτερη μέρα θα έβαζαν σ’ ένα πανέρι, μία κουλούρα ψωμί, λουκούμι, κρασί, ποτό, καρυδάκια, αμυγδαλάκια, μουσταλευριά, κοντά στο παιδί, για να γλυκαθούν οι μοίρες, που θα πήγαιναν τη νύχτα να μοιράνουν το παιδί, να το καλομοιράνουν. Την άλλη ημέρα τα πήγαιναν στη μαμή όλα, βάζοντας μέσα και χρήματα για τα ξεγεννήματα. Τα πήγαινε συγγενής του πατέρα.

Σαν έκι σαραγκιάζα α οχώνα θα έκι αρίκ̔α το καμπζί να νι αποσούει τ̔αν πεθερά σι τσ’ ένα σερνικό καμπζί από τα σερία τ’ ατσ̌ιούπου σι, να ζάνι τ̔ον άγιε να ν’άρει τουρ ευτσέ. Το σερνικό καμπτζί ηγγιαϊ αρίκ̔ουντε νι αν ήγγιαϊ έχουντε σιάτη, για το καλέ, τα πεδέλοιπα να είνι υζοί. ‘Το χρόνε θάκια να βάλωι πουρτέσε τ̔ου καμπζίου, κάθε είδους πράμματα τσαί έκεινι π̔η θα προκιμάει θα αγαπήνει σ’όα σι ταν ζωή.

Σαν σαράντιζε η λεχώνα θα έπαιρνε το παιδί να το πάει στην πεθερά της και ένα αρσενικό παιδί από το σόι του αντρός της, να πάνε στην εκκλησία να πάρουν τις ευχές. Το αγόρι , το  έπαιρναν αν είχαν κορίτσι, για το καλό, τα υπόλοιπα να είναι γιοί.  Στο χρόνο θα έβαζαν  μπροστά στο παιδί, κάθε είδους πράγματα και εκείνο που θα προτιμήσει  θα τα αγαπάει σε όλη του τη ζωή.

…..Καλε ξημέρουμα σε όλοι νάμου …..

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *