ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 


 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….. 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 4  του Νοέμπρη 2018. Τσακωνοπαρέα μοι . 

……. Ο μαητθέ αητέ τσαι α αλεπού..ΑΙΣΩΠΟ … 

Νία βοά τσαι έναν τσαιρέ ένα αητέ κιάτθε από έναν άντρωπο 

ο οποίε  αφού νι’ εμαήε νιε ‘τσαφήτσε μαζύ με του κότθε .

Έτενη έκει συζού μαζύ με του κότθε τσαι πάντα Έκει χωλιατέ

Ερέστε όμως κάποιε  πφι νιέ αγοράτσε  .  

Το τσαινούρτση σοι αφεγκικό αφού  νιε βοηθήτσε να μπάλει  φτερά 

νιε  αφήτσε ελέφτερε . Ο αητέ λοιπόν με τα πρώτε ευκαιρία  , εκιάτσε ένα αγό τσαι νιε ενέτζε δώρε τον ευεργέτα σοι , το δέφκιεριου σοι αφεγκικό . Άμα τσαι νιε άτζε χαμπάρι α αλεπού νιε φωνηάε τσαι νιε πέτσε . Ο ‘ κει πρέπουντα να ευχαριστήρε το δέφτερε αλλά το πρώτε , να μπάτσε τσαι ντι ξανακιάσει ντι μαήτσει τσαι ντι αφεί θεόγυμνε . 

 Τσαι για τού όγου το καλέ  λοιπόν ένει πρέπουντα σε όσοι να μου είνει ποίντε καλέ να σι ευχαριστήνουμε με το καλλίτερε τρόπο τσαι έτεοι πφι να μου είνει ποίντε κακό νά σι  αποφύνουμε..

 

(Του κατσοί να σ’ αποφύνουμε , μπίτι μη σι  νιλήνουμε 

Τσαι έτεοι πφι ειν’ ποίντε νάμου το καλέ πρεσιού να σ’αγαπήνουμε:

Πάνο Μαρνέρη )  

Καλε νάμου ξημέρουμα , τσαι όμορφο συνταχινά ,   με υγεία … 

….Να ποίνωμε το καλέ  τσαι να νι ξερίχουμε το γιαλέ …. 

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………………. 

——————————————————————————

Μία  φορά και έναν καιρό ένας αητός πιάστηκε απο έναν άνθρωπο ο οποίος αφού τον εμάδησε τον αμόλησε μαζύ με τις κόττες . Αυτός συζούσε με τις κόττες  και πάντα καταστεναχωρημένος .

 Βρέθηκε όμως  κάποιος και τον αγόρασε . Το καινούργιο του αφεντικό αφού τον βοήθησε να ξαναβγούν τα φτερά του τον άφησε ελέυθερο . Ο αητός λοιπόν με την πρώτη ευκαιρία , έπιασε ένα λαγό και τον έφερε δώρο στόν ευεργέτη του , το δεύτερο αφεντικό του . 

Το πήρε είδηση η αλεπού τον φώναξε και του είπε . Δεν έπρεπε να ευχαριστήσεις το δεύτερο αφεντικό σου αλλά το πρώτο , μήπως σε πιάσει και σε ξαναμαδήσει και σε αφήσει θεόγυμνο .

Και για του λόγου το καλό πρέπει σε όσους μας κάνουν το καλό να τους ευχαριστούμε με το καλλίτερο τρόπο και αυτούς που μας κάνουν κακό να τους αποφεύγουμε….

( τους κακούς να αποφεύγουμε , διόλου μη τους μιλάμε 

και αυτούς που μας κάνουν το καλό πολύ να αγαπάμε . Πάνος Μ) 

Καλό  ξημέρωμα , όμορφο πρωινό με υγεία ..

…….Να κάνουμε το καλό και να το ρίχνουμε στο γιαλό ……… 

………….. Μιλάμε ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *