ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Τσιουρακά 25 του Αγούστου 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Οχτώ αμέρε αργούτερα : Πάνο τσαι Ελένη : του Πάνου Μαρνέρη 

—Βρε Πάνο τεμπελιάτσερε τσαι ο ‘σι  βάνου βιντεάτζα πλέα ;

— Όχι δα πφου ντε κάνε τσαι πέτσερε ετσιτάπα κουβέντα ; 

— Πάνο ογή ο μήνα ένι έχου 25 τσιόα … 

— Τσαι πφι ένι έχου 25 τσι Λενιώ ..

— Θα ντ ‘αλήου τσίπτα αλλά να σχωρήνερε 

— ααα  ο θα σι ζάμε κα καθόλου σάμερε, τσι  να σχωρήνου 

ο ‘σι αούα μι ;;

— Να σχωρήνερε πφι εζάτσε κα α γιορτά ειδεμής άκι να νιάρε τα σκολιανά ντι . 

— Ο ‘σι αούα μι , αλλά να μ’αλήερε ταν αλήιθα , πφουρ έκι α γιορτά ; 

— Πάνο α γιορτά έκι νια χαρά , ο σι νίου όα τα σκόλια από το κόσμο; 

— Κάτσι ενιάκα αλλά για άλε μι , για άλε μι ….

— Τσι να ντ’αλήου εζού, όλε ο κόσμο καταχαρητέ μαθές , τσι ωραία τσι ωραία τσαι μπράβο σε όλοι τσι να νιάρε όλιου παίνιε ..

— Να βρε Λενιώ έγκεινη ένι Θέου να χοντάτσου .. 

— ααα τσε απέ έσι ποίου ότσι ό ‘σι ξέρου , πόσα έσι ξέρου εκιού ;

—Βρε Λενιώ να αφήουμε να κατσάει ο κουρνιαχτέ λιγάτσι ..

— Τσι ν’ αλήου τσαι τσι να ‘μογήου…. 

Καλε ξημέρουμα σε όα τα Τσακωνιά τσαι σε όλε τον κόσμο ..

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

……………………

—Βρε Πάνο τεμπέλιασες και δεν βάζεις βιντεάκια πιά ;

—Όχι δα , πως σούρθε και είπες τέτοια κουβέντα ; 

—Πάνο εδώ ο μήνας έχει 25 κιόλας ; 

—Και που έχει 25 τι Λενιώ ;

—Θα σου πώ τίποτα αλλά να σχωρνάς ; 

—Ααα δεν θα τα πάμε καλά καθόλου σήμερα ..τι να σχωρνάω δεν μου λές ; 

—Να σχωρνάς που πήγε καλά η γιορτή , ειδεμής θ’άκουγες τα σχολιανά σου …

—Δεν μου λές ; αλλά να μου πεις την αλήθεια , πως πήγε η γιορτή ;

—Πάνο η γιορτή πήγε μία χαρά δεν ακούς όλα τα σχόλια από τον κόσμο ;

—κάτι άκουσα , αλλά για πές μου ,για πές μου …

— Τι να σου πώ εγώ , ο κόσμος καταχαρούμενος μαθες , τι ωραία , τι ωραία και μπράβο σε όλους , τι ν’ακούσεις όλο παινέματα … 

—Να Λενιώ αυτό θέλω να χορτάσω .. 

—Ααα και μετά μου κάνεις πως δεν ξέρεις … πόσα ξέρεις εσύ ;

— Βρε Λενιώ να αφήσουμε να καθήσει ο κουρνιαχτός λιγάκι …. 

— τι να πώ και τι να μολογήσω ;

Καλό ξημέρωμα σε όλη την Τσακωνιά και σε όλο τον κόσμο ..

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *