ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

 ……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ  ……

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 24 του Σερικχή 2018 . 

Α Τσακωνοπαρέα με του νέοι = 

Η Τσακωνοπαρέα με τους νέους 

Θα ζάμε τα εγκαίνια ; =Θα πάμε στα εγκαίνια ;

Σε ποίε εγκαίνια θα ζάμε ; Σε ποια εγκαίνια θα πάμε ; 

Τα εγκαίνια πφι ένει ποία α Τσακωνοπαρέα = 

Στα εγκαίνια που κάνει η Τσακωνοπαρέα . 

Τσι είνει εγκαινιάζουντε ; Τι εγκαινιάζουν ;

Τα τσαινουρτσία σου τσέα = το καινούργιο τους σπίτι 

Κια ένει = που είναι . 

Το τάσου Τερέ τα κάτου γειτονία = 

Στον μέσα Τυρό στην κάτω γειτονιά

Τσαί πότερ ένει ;= και πότε είναι ;

Τα πρώτε του Ιούλη ( Αωνάρη ) έξε α ούρα τ’ αργά = 

Στις 1 Ιουλίου 6 η ώρα το  βράδυ   

 

Το Τερέ τα κάτου γειτονία = στο Τυρό στην κάτω γειτονιά

Να μόλετε καμπτζία           = να μας έρθετε παιδιά

θα περαήτσουμε όλοι κα    = Θα περάσουμε  όλοι καλά

Τα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ τ’ αργά      = την Κυριακή το βράδυ 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *