ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τσιουρακά 23 Σετθέμπρη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΟΙ …

Σάμερε οι κουμπανίε είνει έχουντε μεγάφωνα τσαι μικρόφωνα 

τσαι ου ‘νει παιδεγκουμένοι όπφου τα παλιά . 

Ένα παρακαλετέ τουρ βιολιτζήδε , του λαβουτιέρηδε τσαι του κλαριτζήδε . Συνεχίστε τα παράδοση . Συνεχίστε το παίζαμα 

νιούμου . Ένει οι γεράδε θα έμε μαζύ νιούμου ,  κοντά νιούμου .

Σε έντεοι  τουρ άχαροι ,του  ψιουχροί  τσαι άχρωμοι αμέρε πφι 

έμε  ζούντε με τα Ντίσκο , τσαι τα Ραπ , τσαι τα Ροκ εντ ρόλ , με τα τούμπανα να ξεκουφαίνουει τσαι του κουφοί  ακόνη , ενεί οι γεράδε 

ο ‘με ερέχουντε άκρα . Παιζάτσετε λοιπόν γά σ’ ενεί του γεράδε 

Τραγούϊδα τσαι χαβάδε από τα παράδοση , του τόπου νάμου ,τα Τσακώνικα ,τα  συρτοκαλαμαϊτανά , το τςhίο τον ανατθαϊστε 

Τα τσάμπικα , πφι είνει μπαητά τάσου από τα ψιούχα τσαι ταν ιστορία  του λαού νάμου . Ένει θα έμε δίπα νιούμου να φύνωει τα ντέρκια νάμου τσαι να λησμονήνουμε του παραξενίλε τα σαμερινά  ζωή … 

Όα είνει ξένα σάμερε , τάσου τον ιίδε τόπο 

Όα είνει παραγκωνισκούμενα , πφε εχκίσταει με κόπο …. 

Αφρέ ύπρε τσαι με το καλέ να ξημερουθούμε … 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Σήμερα οι κουμπανίες έχουν μεγάφωνα και μικρόφωνα και δεν κουράζονται όπως παλιά . Ένα παρακάλι στους βιολιλστες ,λαουτιέρηδες και κλαριτζήδες . —ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ . Συνεχίστε το παίξιμο σας . Εμεις οι γέροι θα ήμαστε κοντά σας μαζύ σας . Σε αυτες τις άχαρες , τις κρύες και αχρωμες ημέρες  που ζούμε με τα Ντίσκο , το Ραπ , και το Ροκ εντ Ρολ , με τα τύμπανα να ξεκουφαίνουν  και τους κουφούς ακόμη ,εμείς οι γέροι δεν βρίσκουμε άκρη . Παίξετε λοιπόν για εμάς τους γέρους τραγούδια και σκοπούς από την παράδοση του τόπου μας . Τα Τσακώνικα τα συρτοκαλαματιανά , το τρίο , το ανασηκωτό , το τσάμπικο που είναι βγαλμένα μελσα από την ψυχή και την ιστορία του Λαού μας . Εμεις θα είμαστε δίπλα σας να μας φεύγουν τα ντέρτια και να ξεχνάμε τα παράξενα της σημερινής ζωής . 

Όλα είναι ξένα σήμερα , στο ίδιο μέσα τόπο 

Όλα παραγκωνίζονται , που χτίστηκαν με κόπο . 

……Ύπνο ελαφρύ και καλά να ξηνερωθούμε ……. 

………. .  ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *