ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 22 του Σετθέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του Νέοι #140 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Ακχούκικα = αυχένας………………………Άκχριστε = άπλυτο 

Αλάργα = μακρυά ………………………….Άκχριουτθε = ατίναχτο 

Αλιά = αλοίμονο ……………………………Αλλιά = αλλού 

Αλιοχρά = Γκόρτσο ………………………ανατςhιχίου= ανατριχιάζω   

Μα πφι να μπάλερε το καόγερε τον ακχούκικα = να που να βγάλεις τον καλόγερο ( κακό σπυρί ) στον αυχένα . 

Ορή ποίε ότσι έσι θέα αλλά αλάργα από σ’ενίου = κάνε ότι θέλεις αλλά μακρυά από μένα . . 

Ορή εχουρίαει , έτενη ένι έχου το τσεάρι σι νια χαρά , αλιά από έτανη 

Να εχώρισαν, αυτός έχει το σπιτάκι του μια χαρά αλοίμονο από εκείνη

Κια έσα ζατέ ; Τθα Παλιόχωρα ; Εφαήτσερε γκανιά αλιοχρά . = 

Που είχες πάει; στην Παλιόχωρα;Έφαγες κάνα Γκόρτσο … 

Ορή ένταει τα κατσαρόλια αραμάκαει άκχριστα απο τα ‘πφέρη= 

Να αυτά τα κατσαρολάκια έμειναν άπλυτα από τα ‘χτές . 

Έτανη α ελήα  απαραμάτσε άκχριουτθε,  πότε θα νι κχριούμε ;= Εκείνη η εληά έμεινε ατίναχτη , πότε θα την τινάξουμε.  

Οι γονείε μι είνι αραμούντε τθο Τερέ αλλά εζού ένι αραμού αλλιά

Οι γονείς μου μένουν στο Τυρό αλλά εγώ μένω αλλού …..

Πάσα βοά πφι ένι νίου έντανη ταν ιστορία ένι ανατςhιχίου . 

Κάθε φορά που ακούω αυτή την ιστορία ανατριχιάζω . 

Εζού καμπτζία ανατςhιχιάκα τα γρούσσα νάμου σαν ενιάκα = 

Εγώ παιδιά ανατρίχιασα την γλώσσα μας σαν άκουσα ..

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *