ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

——————ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ————————

Τσιουρακά 21 του Αωνάρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα . 

Παππού εγγονέ # 58 : Του Πάνου Μαρνέρη . 

—Για άλε μι , για Άλε μι πεντάμορφο μι , έσι ευχαριστητά  με ταν       επιλογή ντι  να ναϊθείρε Γιατρίνα , νη νι έσι ποία για να χαρήου ..

— Βρε παππού τσι κουβέντε είνι έντεοι ; εκιού με πέτσερε  να ένι ελέφτερε  τσαι να στσεγκούμα ελέφτερα , να νίνου τουρ οργήνιε τσαι μπρού ποίου ότσι δήποτε να σι ζυγιάζου τσαι απέ να αρίκχου  εζού ταν απόφαση .

— Ναι καμπτζί μι   έτρου ντ’επέκα , αλλά  ντ’ερωτήκα για να σιγουρευτού.. 

— Καλέ  τότθε ντ’ένι συχωρούα παππού . 

— Μα έζου  ο κχαρά ντι συχώριε   χαρά μι … 

— τσαι έγκεινη νι ένι ξέρα παππού ..

— Τότθε ; 

— Μπάτσε τσαι έκι πρέπουντα να κχαράτσερε ;

— Βρε κούκλα μι έα να ντι θιλίου , τετραπέρατε έσι να μην αβασκαθήρε ιίδε ο παππού ντι ζωή νάχερε … 

— Παππού ένι έχα τσαι νια Μάτη τσαι ένα αφέγκη ο ‘νοιά σι μπίτι ; . 

— Ξοίκα να οράρε είνι θέντε ν’αλήνωει ότσι οι εγγονοί τσαι οι εγγοναί είνι ονοιάζουντε  το παππού , τσαι  τα μαμού … 

— Άλιου τσαι έγκεινη πάλι , όπφου ντ’ένι βολέγκουντα μ’ένι φαγκισκούμενε , σ’έσι αού … 

— Κχιαούλι από έγκεινη ,γουλιάϊθι από το άλλιου να μι περηφανευτού τσαι εζού λιγουλάτσι  σιάτη μι ; 

— Θα χάου εζού Χατήρι του παππού …..

Να αλήου καλε ξημέρουμα τσαι κα συνταχινά 

Σ’όλε το κόσμο θίλοι μι , τσαι σ’όα τα Τσακωνιά 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

————————————————————————————-

—Για πές μου για πές μου πεντάμορφη μου είσαι ευχαριστημένη με την επιλογή σου να γίνεις Γιατρίνα ή´ το κάνεις για να χαρώ …. 

—βρε παππού τι κουβέντες είναι αυτές ; Εσύ  μου είπες να είμαι ελεύθερη , να σκέπτομαι ελεύθερα να ακούω τις συμβουλές και πριν κάνω οτιδήποτε να τα ζυγίζω και μετά να πάρω την απόφαση μου.. 

—Ναι παιδί μου έτσι σου είπα , έτσι σε ρώτησα για να σιγουρευτώ .

—Καλά τότε σε συγχωρώ παππού ..

—Μα εγώ δεν σου ζήτησα συγχώρεση χαρά μου . 

— Και αυτό το ξέρω παππού .. 

—Τότε ; 

— Μήπως έπρεπε να ζητήσεις ; 

  Βρε κούκλα μου έλα να σε φιλήσω τετραπέρατη είσαι να μην αβασκαθείς , ίδια ο παππούς σου ζωή νάχεις … 

— Παπού έχω ένα πατέρα και μια μάννα δεν τούς έμοιασα καθόλου ; 

—Κοίταξε να δείς θέλουνε να λένε ότι οι εγγονοί και οι εγγονές μοιάζουν του παππού και της γιαγιάς…

—Άλλο και αυτό πάλι  , όπως σε βολεύει μου φαίνεται τα λες…

— Σταλιά από δώ , μπουκίτσα από εκεί να μην περηφανευτώ και εγώ λιγάκι κορίτσι μου ;      

— Θα χαλάσω εγώ χατήρι του παππού ; 

Να πώ καλό ξημέρωμα  καλό μας πρωινό 

Σε όλο το κόσμο φίλοι μου και σ’όλη την Τσακωνιά . 

———— ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ——————— 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *