ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 2 του Σετθέμπρη 2018 . 

ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι …. Τσακώνικα με το Πάνο . 

(Λαοί που γλώσσαν δεν τηρούσιν ,μόνοι τους βάζουνε θηλειάν 

και θέλουν να πνηγούσιν ).

Ο ‘σει αού μοι , βού έσει ; = Δε μου λες  κλαίς ;

Ο ‘νει βού , παραογίερε = δεν κλαίω ,παραλόγησες 

Αφού οι εψιλοί ντοι είνει έγκουντε ποταμό μαθέ = 

Αφού τα μάτια σου πάνε ποτάμι  μαθές( να μαθαίνεις , να ξέρεις ) 

 Εκιού άμα έσει βου μόνιου , οι εψιλοί ντοι είνει τςhάχουντε ;

 Εσύ μόνο όταν κλαίς δακρύζεις ( τρέχουν τα μάτια σου ) ;

Ο πέκα ετσιτάπα πράμα βρε Μουτςhοψίλικο .. 

Δεν είπα τέτοια πράμα βρε τσιμπλιάρικο . 

Σ’ενίου τσαι από τα πρεσσά γέλια καννιά βοά οι εψιλοί μοι  είνει τςhάχουντε . 

Σ’εμένα και από τα πολλά γέλια καμμιά φορά τα μάτια μου τρέχουν .

Ε τότθενε μπάτσε τσαι έσα γεού πρεσιού ; 

Ε τότες μήπως γέλαγες πολύ . 

Ορή κρέμμα έμα λέφου = κοίτα κρεμμύδια ξεφλούδιζα 

Νίλει βρε άντρωπο με κχράερε = μίλα βρε άνθρωπε με έσκασες 

Τσι να ντι αλλίου  σάματσι έσει δοτσικχούμενε ;

Τι να σου πω μήπως καταλαβαίνεις ; 

Α γρούσα ο θέα βάματα , μαϊδέ ε’θέα  νοιρόγια 

Ε’ θέα να νι νιλήνετε , τα πράξη τσαι όχι όγια …. 

η γλώσσα δεν θέλει κλάματα , μα ούτε μοιρολόγια 

Θέλει όλοι να την μιλάτε , στην πράξη και όχι  λόγια .

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *