ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………ΕΜΕ Μ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….
ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 18 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 2018 Τσακωνοπαρέα μη ..

Έμα ορού χοροί τον Άγιε Γιάννη με βιολία τσε με τα λαβούτα.
Του Μουσκαράδε με το παράξενε γκιούσιμο σου , του χοροί τουρ αυλαί με τουρ ατςhοί κχάρε . Το παιγνίδι με τουρ αμάδε πφι είγκιαει παίζουντε οι ατςhοί . Έμα ορού όλοι έντεοι τουρ εικόνε τα νία μετα ταν άβα τσε α νοσταλγία μη έκει γινουμένα πλέτερε τσε έμα σιγοψυθιρίντου τα τραγούϊδα .
Έντανη τα γη νιε σκάβα με μαχαίρια δίκοπα …
Τάνου σε ψεά ραχούλα , κασιμένα βλαχοπούλα ..
Τα ακρίβεια το τσερέ , εσκέμα εζού να παντρευτού
Τσε με δούκαει νια γουναίκα πφε ‘κει τςhούα για 5-10 .
ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ …
…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *