ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….                                                 ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 16 του Ιούνη(Σερικχή)  2019 : Α Τσακωνοπαρέα .                                                                         Για του νέοι #125 : του Πάνου Μαρνέρη.  

Αγκατητέ = φραγμένο ……………………άγκιουτε = άντυτο.                      Αγιάζι = πολύ κρύο(ξεροβόρι) …………αγανέ = αραιό                              Άγανε = μουστάκι σιτηρού ( κριθαριού , σιταριού ,σίκαλης κ.α) Αγκιστά = υπόθεση ..ακιστάμα = κουράστηκα. Απάτζι = απάγκιο 

Στραβό έσι ;ο  ‘ράτσερε κοτζιά μι αγκατέ ; = Στραβός είσαι ;  δεν είδες κοτζά μου φράχτη ; 

Νι αγκατήτσε τα χούρα ο Μήτρο γιατσί ίγκιαει έγκουντα τα χκηνά του Στράτη τσαι ίγκιαει ποίντα ζηνίλε  = Το έφραξε το χωράφι ο Μήτρος γιατί πήγαιναν τα γίδια του Στράτη και έκαναν ζημιές .  

Άγκιουτε έσι ακόνη ; Γκιούσου να φύτσουμε  , άτζε μεσαμέρι = άντυτος είσαι ακόμη ; Ντύσου να φύγουμε , πήρε μεσημέρι . 

Μη στέτσερε  οπά , έτζε σε γκάνα απάτζι  θα ντι φάει το αγιάζι άγκιουτε όπφουρ έσι  =  Μη στέκεσαι εκεί ,πήγαινε σε κάνα απάγκιο θα σε φάει το κρύο ( ξεροβόρι ) άντυτος όπως είσαι . 

Έντανη α κρίσα ένι έχα ατςhέ άγανε = αυτό το κριθάρι  έχει μεγάλα μουστάκια . 

Το πφράμα όπφου νι επφείρκατε , α κρίσα μπαήτσε αγανά = τον σπόρο όπως τον σπείρατε , το κριθάρι βγήκε αραιό  

Άρε ταν αγκιστά τάνου ντι = πάρε την υπόθεση επάνω σου . 

Εμπλέερε με τα ξομπλιάσματα , ό ένα έτρου τσαι ο άλλε αλλίου , άρε ταν αγκιστά τάνου ντι για να σι μπάλερε πέρε ειδεμής ο θα ρέσερε άκρα . = Έμπλεξες με τα κουτσομπολιά, ο ένας έτσι , ο άλλος αλλιώς , πάρε την υπόθεση επάνω σου για να τα βγάλεις πέρα ειδεμής δεν θα βρείς άκρη ..

Κάτσα καμπτζί μι να νάρου νια ανάσα γιατσί ακιστάμα όρκο μι .. = Κάθησε παιδί μου να πάρω μία ανάσα γιατί κουράστηκα όρκε μου. 

….Με το καλέ να ξημερουθούμε .. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .. 

   

             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *