ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 16 του Δετσέμπρη2021 . Τσακωνοπαρέα μοι .

 Αίσωπο # 19 . Τσακώνικα με το Πάνο . 

Νία βοά τσαι ένα τσαιρέ ένα πίθηκα εχορεύε τόσιου κα τσαι ωραία πφι τα άβα ζώα , επειδή σ’ αρεσείτθε τόσιου πρεσιού ,  αποφασίαει να νι ποίωει βασιλήα . Α αλεπού νιε ζηλεύε πάρα  πρεσιού . Όρπα λοιπόν πφι έκει τσυνηγούα νία ναμέρα  οράτσε ένα δόκανε σταλιχτέ . Για δόλουμα ίγκιαει έχουντε βαλτέ ένα κοτζιά μεζέ πφι τσαι ετήνα νι έκει ληξεγκουμένα . Εζάτσε λοιπόν τθο πίθηκα βασιλήα τσαι νιε  πέτσε . Βασιλήα μοι έα να ντι αποσού κάκια να οράρε κάτσι . 

Νιε άτζε λοιπόν τσαι νιε αποσούτσε  όρπα πφι έκει σταλιχτέ το δόκανε . Ορή Βασιλήα μοι ερέκα έντενη το μεζέ , αλλά ο  φαήκα νι , νιε φυά ξεπίτηδες για ταν αφεγκία ντι .  Ο πίθηκα άμα τσαι οράτσε το μεζέ χωρίς να νι περάει τσίπτα κακό από τον εμαλέ , εμπήτσε δύου σάλτα  να αβράτσει το μεζέ τσαι έτρου εκιάτθε το δόκανε . 

Μόλις τσαι ενάτθε έγκεινη αρχινήε να κακηγορήνει ταν αλεπού ότσι νιε  κοροιδεύε τσαι νιε κατανέτζε με δόλε να κιαϊθεί το δόκανε … 

Τότθε α αλεπού νιε απογήτθε . Κακόμερε , κακόμερε άμα έσει τόσιου χαζέ τσαι ό ‘σει έχου  κχιαούα εμαλέ , έσει ένα κούγελε , τσι νιε έσει Θέου το θρόνε ;. 

Ο μύθο ένει Θέου να αλεί ότσι . Μεριτσοί αντροίποι είνει ποίντε ότσι σι κχαμπαήσει δίχως να στσεφτούνει μπίτι για μπίτι … 

… Βοηθήνετε τουρ ανήμποροι . Καλε ξημέρουμα . 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

———————————————————————————

Μία φορά και ένα καιρό ένας πίθηκος εχόρεψε τόσο καλά και ωραία που τα άλλα ζώα , επειδή τους άρεσε τόσο πολύ , αποφάσισαν  να τον κάνουν  βασιλιά . Η αλεπού τον ζήλεψε πάρα πολύ . Έκει που κυνηγούσε λοιπόν κάποια μέρα είδε ένα στημένο δόκανο . Για δόλωμα είχαν βάλει έναν καλό μεζέ που και εκείνη τον λιγουρευόταν . 

Επήγε λοιπόν στον πίθηκο βασιληά και του είπε : 

 Βασιληά μου έλα να σε πάω κάπου να δείς κάτι . Τον πήρε λοιπόν και τον επήγε έκει που είχε στηθεί το δόκανο . Κοίτα βασιλιά μου ευρήκα  αυτόν τον μεζέ αλλά δεν τον έφαγα , τον φύλαξα εξεπίτηδες για την αφεντιά σου .  Ο πίθηκος λοιπόν άμα και είδε τον μεζέ χωρίς να του περάσει τίποτα κακό από το μυαλό ( χωρίς να υποψιαστεί ) έκανε δύο πηδήματα να βουτήξει τον μεζέ και έτσι πιάστηκε στο δόκανο . Μόλις και έγινε αυτό άρχισε να κατηγορεί την αλεπού ότι αυτή τον κορόϊδεψε και τον κατάφερε με δόλο να πιαστεί στο δόκανο . Τότε η αλεπού του απήντησε : Κακομοίρη , κακομοίρη άμα είσαι τόσο χαζός και δεν έχεις στάλα μυαλό, είσαι ένας αδειοκέφαλος , 

τι τον θέλεις τον θρόνο ; . 

Ο μύθος θέλει να πει ότι ορισμένοι ανθρώποι κάνουν ότι τους κατέβει χωρίς να σκεφτούν καθόλου μα καθόλου .

 Βοηθάτε τους ανήμπορους . Καλό ξημέρωμα . 

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *