ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Α ακούραστε Θωμαή σάμερε ταν αφήγηση ….τσοινοποιήετε νι 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Τσιουρακά 16 του Σετθέμπρη 2018 . Τσακωνοπαρέα μοι.. 

…….Τουρ απανταχού Τσάκωνε τσαι θίλοι τα Τσακωνιά…….μ

Νέοι , γεράδε , σιατέρε τσαι γριάδε , ατςhοίποι τσαι γουναίτσε 

τσαι τα καμπτζιούλια ίγκιαει ξεφαντούκχουντε . Τσοινά χαρά ,διαστσέδαση για όλοι ,τάσου  τα όρια του σεβασμού ,τα θιλία του γείτονα , του συμπατριώτα , του συγγενή , τα οικογενεία …. 

Τσαι του κατοχιτσοί χρόνου ακόνη ο λειπέβαει  , οι χοροί 

τα γλέγκια , τα  πανηγύρια τσαι οι γάμοι  , πάρα το φόβο τσαι το τσίνδυνε . .Το τραγούϊδι ένει θυτρουτέ τάσου  το Τσάκωνα , πφιρτέ από το Πάνα πφι είτε χαρούμενε , είτε σεκλεκιστέ θα παίζει πάντα τον 

αυλέ σοι τθου ραχούλε τσαι τα ξέγναντα τα Τσακωνιά . Τσαι ο  Τσάκωνα με ένα ιστορικό 3000 χρονού ποτέ ο πενάκχου ,(σκωρεγκούμενε)α Τσακωνιά μαζύ με τα γρούσα  ο ‘νει χαμεούκχα

 ο ‘νει κχαμπαήχα τα τσιουφά , ο ‘νει βεργίζα να κατσhουϊθει τθο πρώτε αέρα . Το κρέφκικο τσαι το Δημοκικό τραγούϊδι κχοντούτσε τον Τσάκωνα τσαι τον Έλληνα γενικά ζωντανέ τσαι ενουτέ , το τσαιρέ τα  Τούρτσιχο σκλαβιά . 

….Καλέ ξημέρουμα  τσαι όμορφο Τσιουρακά ,πάντα με υγεία 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Νέοι , γέροι , κορίτσια , και γριές , άντρες και γυναίκες και τα παιδάκια ξεφάντωναν . Κοινή  χαρά , διασκέδαση για όλους μέσα στα όρια του σεβασμού , της φιλίας ,του γείτονα , της οικογένειας . 

Ακόμη και στα Κατοχικά χρόνια δεν έλειψαν οι χοροί , τα γλέντια , τα πανηγύρια και οι γάμοι   παρά τον φόβο και τον κίνδυνο . Το τραγούδι είναι φυτρωμένο μελσα στον Τσάκωνα , σπαρμένο από τον 

Θεό Πάνα πού είστε χαρούμενος είτε λυπημένος θα παίζει πάντα τον αυλό του στις ραχούλες και τα ξέγναντα της Τσακωνιάς . Και  ο Τσάκωνας με ένα ιστορικό 3000 ετών ποτέ δεν πεθαίνει , η Τσακωνιά μαζύ με την γλώσσα δεν χαμηλώνει δεν κατεβάζει το κεφάλι δεν βεργίζει δεν σπάζει στον πρώτο αέρα . Το κλέφτικο και το Δημοτικό τραγούδι κράτησε τον Τσάκωνα και τον Έλληνα γενικά ζωντανό και ενωμένο την εποχή της Τούρκικης σκλαβιάς ….

…..Καλό ξημέ ρωμα και όμορφη Κυριακή , πάντα με υγεία …..

………….,.,.ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *