ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 12 Αγούστου 2018 . ΑΤσακωνοπαρέα με του νέοι

 Κα ντοι αμέρα  θιλενάδα  = καλή σου ημέρα φιλενάδα  

Τσι έσει φκειάνα   ; = τι φτειάχνεις

Τσι έσει ποία = τι κάνεις; 

Τσι να φκειάξου , (ποίου ),  όρεγη ένα γιούρε = 

Τι να φτειάξω ,(  κάνω ), εδώ ένα γύρω . 

Πφούρ ένει α αμέρα ντοι ; = πως είναι η ημέρα σου ; 

Πφού να ένει ακόνη ο ξημερούτσε  κάψο θιλενάδα .. = 

Πως να είναι , ακόμα δεν ξημέρωσε καψερή φιλενάδα … 

 

Α κα ‘μέρα ένει δενάχα από τα σύνταχα  = 

Η καλή  ημέρα δείχνει από το πρωΐ …

Δενάχα ένει αλλά ακόνη ο δενάε  = 

Δείχνει αλλά ακόμα δεν έδειξε.

Για να οράμε θα δενάτσει…. = Για να δούμε θα δείξει ….

Ένει έγκα  νά ταγίσου τα ζωντανά , θα οραθούμε αργούτερα =

Πάω να ταΐσω τα ζωντανά , θα ειδωθούμε αργότερα .. 

Έτζε τσαι θα οραθούμε λίγο μπρι να καγκιουθούμε

Δουλείε έμε  ‘χουντε να ποίμε τσαι τ’αργά  τα νέα νάμου θα αλήμε… 

πήγαινε και θα ειδωθούμε  λίγο πριν να νυχτωθούμε 

Δουλειές έχουμε να κάνουμε και το βράδυ νέα της ημέρας θα ‘πούμε . 

.ΚΑΛΕ   ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  , ΥΓΕΙΑ ΤΣΑΙ ΑΓΑΚΗ . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *