ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Τσιουρακά 11 του Αγούστου 2019 . Α Τσακωνοπαρέα 

Αίσωπο # 70 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη

 …………Ο όνε ποτσουτέ με άτσι…….. 

Ένα μιτσή έμπορα ούγειε έκι έχου ένα όνε ερέτσε φκηνέ άτσι τσαι νι αγοράτσε . Εβαριουποτσούτσε τον όνε λοιπόν με φκηνέ άτσι . Ο όνε όμως ελιουτςhιάντζε τσαι ετσιτάε τάσου σ’ένα ποταμό . Το άτσι ελύτσε τάσου τθο ύο του ποταμού , το γουμάρι ενάτθε αφρούτερε γιάκεινη ο όνε ετθάτσε , μπαήτσε από το ποταμό τσαι αρχινήε να τςhιάχει ογλήγορα . Ο μιτσοέμπορα γιουρήε κίσου αγοράτσε κίσου άτσι τσαι εποτσούτσε τον όνε πλέκιεριου έντανη τα βοά. 

Ο όνε ότσι επεράτσε από το ποταμό ελιουτςhιάτζε τσαι πάλι , ξεπίτηδες έντανη τα βοά , ετσιτάε τάσου το ποταμό τσαι ξαφρούτσε .

Ο μιτσοέμπορα ξαναποτσούτσε τόν όνε άλλα με σφουγγάρια έντανη τα βοά . Ο όνε τσαι πάλι ετσιτάε τάσου τθο ύο ξεπίτηδες τσαι πάλι , αλλά έντανη τα βοά τα σφουγγάρια εγκίκαει πρεσιού ύο τσαι το βάρη του γουμαρίου αβγακίε  δύου βολέ παρατάνου…

 Διδαχή : ότσι ένι φερίκχουντα κάτσι βολέ ευτυχία ένι φερίκχουντα τσαι δυστυχία ….

 Τα γρούσσα άμα νιλήνετε ένι ευτυχία 

Τσαι άμα ο ‘νι νιλήνετε ατςhά ένι δυστυχία . 

………..Θιλενάδε τσαι θίλοι κα συνταχινά να έχουμε ………….

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

——————————————————————————————-

……….Ο γάιδαρος φορτωμένος αλάτι………..

Ένας μικροέμπορος ο οποίος είχε ένα γάιδαρο βρήκε φτηνό αλάτι και το αγόρασε. Βαριοφόρτωσε τον γάιδαρο λοιπόν με φτηνό αλάτι. Ο γ’αιδαρος όμως εγλύστρησε και έπεσε μέσα σ’ένα ποτάμι. Το αλάτι έλιωσε μέσα στο νερό του ποταμού, το φορτίο έγινε ελαφρύτερο γιαυτό ο γάιδαρος σηκώθηκε, βγήκε από τον ποταμό και άρχισε να τρέχει γρήγορα. Ο μικροέμπορος γύρισε πίσω αγόρασε πίσω αλάτι και φόρτωσε το γάιδαρο περισσότερο αυτή τη φορά. 

Ο γάιδαρος μόλις πέρασε από το ποτάμι γλύστρησε και πάλι, επίτηδες αυτή τη φορά, έπεσε μέσα στο ποτάμι και αλάφρωσε. Ο μικρορέμπορος ξαναφόρτωσε τον γάιδαρο αλλά με σφουγγάρια αυτή τη φορά. Ο γάιδαρος και πάλι έπεσε μέσα στο νερό επίτηδες και πάλι, αλλά αυτή τη φορά τα σφουγγάρια ήπιαν πολύ νερό και το βάρος του φορτίου μεγάλωσε δυο φορές παραπάνω…

Διδαχή: ότι φέρνει κάτι φορές την ευτυχία φέρνει και δυστυχία…

Τη γλώσσα άν μιλάτε είναι ευτυχία

και άμα δεν τη μιλάτε μεγάλη είναι δυστυχία.

…….. Φίλες και φίλοι καλό πρωινό να έχουμε……..

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………..

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *