ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………. 

   Τσιουρακά 10 του Σερικχή 2018 . 

Α Τσακωνοπαρέα με του Νέοι = η Τσακωνοπαρέα με τους νέους 

Α ούρα α κα = η ώρα  η καλή 

Κα συνταχινά = καλό πρωινό 

Καλέ μεσαμέρι  = καλό μεσημέρι 

Κα αργακινά = καλό βράδυασμα

Καλέ δειλινέ  = καλό δειλινό . 

Καλε ξημέρουμα = καλό ξημέρωμα . 

Ταχία να τθάρε συνταχούλια , Όρα μπάτσε ντη πακούει το σάγισμα ..

Αύριο να σηκωθείς νωρίς , κοίταξε μη σε πλακώσει το σάϊσμα…..

Καλέ μεσαμέρι νά ‘χερε, άρε τσαι νία ανάσα …

Καλό μεσημέρι νάχεις , πάρε και μιά ανάσα ….

Κα αργακινά , με το καλέ να μαζουτθούμε τα νοικοτσιουρία νάμου

Καλό βράδυασμα με το καλό να μαζευτούμε στα νοικοκυριά μας . 

Ορή έτθα να ζάρε το δειλινέ , να δροσίσει νια κχιαούα   = 

Να σήκω να πας το δειλινό , να  δροσίσει μια σταλιά …. 

 Γράφτε την ερμηνεία στο παρακάτω δίστιχο…

Αγαλιανά  το δειλινέ , αγάλι   με  δροσία 

Γιατσί α γρούσα θίλοι μοι , ένει μαμού τσαι γρία = 

……ΕΜΕ  ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *