ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Εφτσέ απ ταν:  ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ………….

Τσιουρακά 1–1 2023

Το δύου χιλιάδε είκοσι τςhία, να ένι νία κα χρονία

Να φέρει πλέρια ευτυχία,τουρ ατςhοί τσαι τα καμπτζία..

Το δυο χιλιάδες εικοσιτρεία, να ναι μια καλή χρονιά 

Να φέρει μπόλικη ευτυχία σε μεγάλους και παιδιά … 

……….Κα Χρονία με υγεία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *