ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 6–7 του Σετθέμπρη 2020: 

Α Τσακωνοπαρέα ….. 

Θιλενάδε , μπάνιο #6 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Πολ: Σιατέρε Κια θα ζάτε να μπανιαριςτείτθε ταχία ;

Μπ: Κια έσα επφέρη βρε θιλενάδα  πφι ντ’έμαει ψαφούντε; 

Δες: Επφέρη έμαει ζατοί οπά το Τέγανε τσαι περαήαμε πάρα πρεσσιού ωραία . 

Πολ: Το Τέγανε ένι  ποίντα καΐα  βρε θιλενάδε γιάκεινη ο ‘νι ποία ντι α καρδία να μπαήερε από τα θάασσα… 

Μπ :Αφού τσαι ενεί μαθές ο μπαήκαμε μπίτι, εμουσγούκαμε τάσου τθα θάασσα .. 

Δες: Με  έκεινη το ποηδήλατε τα θαασσέ εμποίκαμε πρεσσά γέλια .. 

Πολ: Κια θά ζάτε ταχία βρε σιατέρε να μόλου τσαι εζού ;… 

Μπ.Τσαι νι έσι ρωτούα ; Τσαι βέβια θα μόλερε Επέκαμε ταχία να ζάμε τθο Λυγερία 

Δες: Ναι βρέ θιλενάδε οπά να ζάμε, ο ‘νι ζατά ποτές … 

Πολ: Τσαι εζού ο ‘νι ζατά , θα τςhιαχίτσουμε τσαι λιγάτσι . 

Μπ: Έτθε ‘χουντε νιατέ ταν ιστορία για το Λυγερία; 

Δες: Ναι ντέ…. Όρπα ο κι ανταμούκχου ο Κολοκοτρώνη τα Μπουμπουλίνα ; 

Πολ Ναι ναι τσαι εζού νι ένι έχα νιατέ . 

Μπ: Παλιά έκεινη το σhηνί ως τάνου το Σερνιάλι πφι έκι ο ναό του Αππόλλωνα, έκι λόγγο με Τςhουάδε, 

Δες: Ναί τα ξυλεία νι ίγκιαει εμπορεγκουμένει οι Φοίνιτσε, ούγειοι εδούκαει τσαι το όνουμα τθο Τερέ τσαι ως Σάμερε ένι έχου το ιίδε όνουμα . 

Πολ: Εινι έχουντε να αλλήνωει ότσι οξόν από  τα ξυλεία τσαι τα φρούα από του βελάνε ίγκιαει εμπορεγκουμένει τσαι τα πορφύρα,

Μπ: Ναι α πορφύρα έκι πρεσσιού ακριβό χρώμα πφι έκι μπαήντα τθα πορφυρεία του Τερού από καβούκια ( όστρακα)  .. 

Καλέ ξημέρουμα  τσαι με υγεία : 

Έατθε με το κάλε να μπανιαριστείτθε 

τθα Τσακωνιά  τα  χειόθασσα να δροσιστείτθε.. 

…………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

 

……………….

Πολ: Κορίτσια που θα πάτε να κάνετε μπάνιο αύριο ;

Μπ: Που ήσουν εχθές βρε φιλενάδα που σε ψάχναμε; 

Δες: Εχθές είχαμε πάει εκεί στο τηγάνι και περάσαμε πάρα πολύ ωραία…

Πολ: Το τηγάνι κάνει πολύ ζέστη γι αυτό δεν σου κάνει καρδιά να να βγεις από την θάλασσα .. 

Μπ: Αφού και εμειλς δεν βγήκαμε καθόλου, μαλακώσαμε μέσα στην θάλασσα .

Δες:Με εκείνο το ποδήλατο της Θαλάσσης εκάναμε πολλα γέλια . 

Πολ: Που θα πάτε βρε κορίτσια αύριο; Βα ελθω και εγώ;.. 

Μπ: Και το ρωτάς; Και βέβαια θα έρθεις. Είπαμε αύριο να πάνε στον Λυγεριά . 

Δες: Ναι βρε φιλενάδα εκεί να πάμε.. δεν έχω πάει ποτές . 

Πολ: Και εγώ δεν έχω πάει θα τρέξουμε λιγάκι . 

Μπ: Έχετε ακούσει την ιστορία για τον Λυγεριά; 

Δες: Ναι ντε εκεί συναντούσε ο Κολοκοτρώνης την Μπουμπουλίνα . 

Πολ: Ναι και εγώ την έχω ακούσει .. 

Μπ: Παλιά εκείνος ο λόφος ως πάνω στο Σερνιάλι που ηλταν ο ναός του Αππόλλωνα ήταν δάσος με βελανιδιές . 

Δες: Ναι την ξυλεία την εμπορευόντουσαν οι Φοίνικες οι οποίοι έδωσαν το όνομα στον Τυρό και ως σήμερα έχει το ίδιο όνομα .

Πολ:Έχουνε να λένε ότι εκτός από την ξυλεία και το κέλυφος από τα βελανίδια εμπορευόντουσαν και την πορφύρα. 

Μπ:Ναι η πορφύρα ήταν πολύ ακριβό χρώμα  που έβγαινε στα πορφυρεία του Τυρού από όστρακα… 

Καλό ξημέρωμα  και με υγεία …. 

Ελάτε με το καλό να μπανιαριστείτε, 

στης Τσακωνιάς τα ακρογιάλια να δροσιστείτε

……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *