ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 5-6 του Μάτζη 2023: Α Τσακωνοπαρέα 

Τέμπη : του Πάνου Μαρνέρη . 

Θρήνος μεγάλος γίνεται 

Οδυρμός και κλάμα

 για το κακό που έγινε

στα Τέμπη στην κοιλάδα 

 Εκεί πριν τά μεσάνυχτα. 

Φωτιά, καπνός, καταστροφή

Ο Όλυμπος εσίστει

Ανταριαστήκαν οι Θεοί

Κι αλληλοκοιταχτήκαν 

Σύννεφο γίναν οι ψυχές

Και τους θεούς μπερδέψαν

Δεν ήξεραν πως να φερθούν

Μα ούτε,  τι να κάνουν .

Συμμεριζόμαστε τους γονείς και είμαστε δίπλα τους .

Θρήνε ατςhέ ‘νι ‘γινούμενε

Οδυρμό τσαι βάμα 

Για το κακό πφ’ενάτθε. 

Τθα Τέμπη τθα κοιλάδα,

λίγο μπρου τα μεσάνιουτθα 

Κχάρα καπινέ συντέλεια 

Ο Όλυμπο ταράτθε

ε ανταριάσταει οι Θεοί 

Τσαι αλληλοξοικάσταει. 

Σύγνεφο οι ψιούχε νάτθαει 

Τσαι οι Θεοί μπερδέφταει

Ου ‘γκιαει νιουρίζουντε πφου να φερθούνει

Μαειδέ τσαι τσι να ποίωει………

Έμε συμμερισκουμένει όλοι του γονείε τσαι έμε δίπα σου. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *