ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Φλεβάρη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα 

Παππού εγγονε # 97 : Του Πάνου Μαρνέρη . 

— Α ούρα κα παππού, Πφουρ έσι ; 

— Κα ένι κούκλα μι, καρδάζου ενι λιγάτσι … 

—Ορή  από καουτσαιρινέ τσαιρέ πφι εμποίτσε του γιορταί τσαι γκάνα δύου εβδημάε αργούτερα, εκρυανίε ο τσαιρέ πρεσσιού . 

— Τάνου αψεά του Σhiνοι εξερίε τσαι τα πρώτε  χιόνα .. 

—Οράκα του φωτογραφίλε , Κια έσα τςhάχου παππού ; 

— Ότσι οράκα τα χιόνα από το παναϊθούρι , ενάμα μιτσή καμπτζί τσαι νία τσαι δύου τθα Παλιόχωρα ανασάγκα .. 

—Αααχ βρε παππού τσαι απέ  μ’έσι αού ότσι έσι καρδάζου… 

— Ναι καμπτζί μι άλλιου το ένα, άλλιου το άλλιου, α καρδία όρκομι ένι λαχταρούα … αλλά… 

— Εσι νιουρίζου παππού, ότσι ο πλανήτα ένι σhoνισκούμενε πάσα χρονία  πλέκιεριου ; 

— Σιάτη μι με τόσα εργοστάσια, με τόσα αυτοκίνητα, παπόρια, αρόπλανα τσι άκια να έκι ποίου ;. 

— Οξόν από το ότσι ο άντρωπο,ένι πρέπουντα να κχοντούει το πλανήτα καθαρέ  ένι πρέπουντα να σταμακήσει τα σhόμαση  σι … 

— Ο άντρωπο σιάτη μι ένι πλεονέχτα τσαι αχόντακχο τσαι τσίπτα ο θα ποί ως πφι να μόλει α συντέλεια.. 

— Παππού μι έγκεινη ένι πρεσιού σοβαρέ ένι πρέπουντα να νι άρουμε με το τάσου νάμου εμαλέ τσαι να ποίουμε κάτσι . 

—Έτρου ενι σιάτη μι, εμού οι νέοι ετθε έχουντε ατςhέ ανήφορε απουρτέσε νιούμου…. 

— Ναι παππού εμού σ’εμποίκατε μαντάρα ενεί θα νι πλερούμε …..

Το πλανήτα νάμου σαν τουρ εψιλοί νάμου

Καθαρέ να νι κχοντούμε, τα σhόμαση σι να διορθούμε

Πλέτερε ζωή να νι δούμε, τα καμπτζία νάμου μη προδούμε..   

Καλέ ξημέρουμα να ξημερουθούμε με μπόλικο υγεία … 

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

…………………………………………

-Η ώρα η καλή παππού, πως είσαι;

—Καλά είμαι κούκλα μου, κρυώνω λιγάκι, 

—Να  από καλοκαιρινό καιρό που έκανε στις γιορτές και κανά δύο βδομάδες αργότερα, ο καιρός κρύωσε πολύ ..

—Πάνω ψηλά στα βουνά έριξε και το πρώτο χιόνι..

—Είδα τις φωτογραφίες.. που έτρεχες  παππού; 

— Όταν είδα το χιόνι από το παράθυρο, έγινα μικρό παιδί και μια και δυό στην Παλιόχωρα ανάσανα.(σταμάτησα )

—Αχ βρε παππού και μετά μου λες ότι κρυώνεις … 

—Ναι παιδί μου άλλο το ένα άλλο το άλλο η καρδιά  λαχταράει αλλά..

—Γνωρίζεις παππού ότι ο πλανήτης ζεσταίνεται κάθε χρόνο και περισσότερο;

— Κορίτσι μου νε τόσα εργοστάσια, με τόσα αυτοκίνητα, βαπόρια αεροπλάνα τι θα έκανε;

— Εκτός από το ότι ο άνθρωπος πρέπει να κρατήσει τον πλανήτη καθαρό, πρέπει να σταματήσει την θέρμανση του. 

—Ο άνθρωπος κορίτσι μου είναι πλεονέκτης και αχόρταγος και τίποτα δεν θα κάνει εωσότου έρθει η καταστροφή..

—Παππού μου αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το πάρουμε με το μέσα μας μυαλό και να κάνουμε κάτι.. 

—Έτσι κορίτσι μου εσείς  οι νέοι  έχετε μεγάλο ανήφορο μπροστά σας.,,

—Ναι παππού εσείς τα κάνατε μαντάρα, εμείς θα την πληρώσουμε

Τον πλανήτη μας σαν τα μάτια μας 

Καθαρό να τον κρατήσουμε , τη θέρμανση του να διορθώσουμε

Περισσότερη ζωή να του δώσουμε τα παιδιά μας μην προδώσουμε .. 

   

……Καλό ξημέρωμα , να ξημερωθούμε με μπόλικη υγεία ….

………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *