ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Σερικχή 2021: Α Τσακωνοπαρέα. 

Φιλύρα: του Πάνου Μαρνέρη. 

Εκάναμε όρεγη τθο Στέκι του Στάϊθη (Μπαρμπα Στάϊθη) όπφου  συνήθως νι εμε αποκαούντε, τσαι φτύκαμε ένα δεντρικό.

Το Δεντρικό έγκεινη νι είνι αούντε Τίλιε τσαι α άβα ονουμασία σι ένι φιλύρα . Φιλύρα έκι α Θιλενάδα του Θεού Κρόνου . 

Άμα α γουναίκα σι Ρέα μαθήτσε για τουρ αταξίλε του Κρόνου με τα Φιλύρα, α Φιλύρα μεταμορφούτθε σε δεντρικό . 

Από όρπα άτζε ταν ονουμασία σι , πολλαπλασιάστε από τότθε τσαι να το δεντρικό Φιλύρα ……

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι .. τσαι λίγο θρύλε τθο στέκι του Στάϊθη Συκιώτα του ευεργέτα νάμου . 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

………..

Ήρθαμε εδώ στο στέκι του Στάθη ( μπάρμπα Στάθη) όπως συνήθως τον αποκακαλούμε , και φυτέψαμε ένα Δέντρο. 

Τ δέντρο αυτό το λένε Τίλιο και η άλλη του ονομασία είναι Φιλύρα .

Φιλύρα ήταν το όνομα της φιλενάδες του Κρόνου. 

Όταν η γυναίκα του Ρέα έμαθε για τις αταξίες του Κρόνου με την Φιλύρα ,η Φιλύρα μεταμορφώθηκε σε δέντρο. Από εκεί πήρε την ονομασία του, πολλαπλασιάστηκε από τότε και να το δέντρο Φιλύρα!

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι :και λίγο θρύλο στο  Στέκι του Στάθη Συκιώτη του Ευεργέτη μας …. 

……………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………..

We came hear to Stathis, (uncle Stathis)as they call him, place  and we planted a tree. The tree is called Tilion ,and it’s other name is Filira. 

Filira was the girl friend of God Kronos. 

When his wife Rea found out about kronos(her husband’s) behavior  with Filira, Filira then turn her self in to ( became) a tree. .

That is how it got its  name , multiply from that time and hear it is …….

Good night friends: little mythology at Stathis place..our benefactor. 

………….WE SPEAK TSAKONIKA ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *