ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..
Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Μάτζη  2021. 

Ασυνέχεια τσαι το τέλη: Άγιε Σοϊθία του Τανέρ Ακσάμ:

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Αλήιθα ένι ότσι τσαι οι δύου έντεοι μαζί τσαι ο Περιντσέκ είνι οι εκπρόσωποι τα καταστρεφκικά παράδοση πφι εγκρενίε τσαι εδάτσε τα Μιτσά Ασία όχι μόνιου τουρ αντροίποι αλλά τσαι του πολικισμοί σου. Ο πολικισμό ένι δοτσιμασκούμενε με του Τούρτσοι. 

Το τέλη  ο πολικισμό θα τσερδίσει τσαι θα στεφανουιθεί.

Οι Βυζαγκινοί του τελευταίοι αμέρε του Βυζαντίου εκλείσταει τθαν Άγιε Σοϊθία να σι γλυτούει ο Θεός . Το ιίδε τσαι ο Ερντογάν ένι κλεισκούμενε τάσου τθαν Άγιε Σοϊθία για να γλυτούει το δικό σι

 τομάρι . Οι Φτωχοί αντροίποι τάσου τα Τουρτσία πφι ου νι μπορούντε να ταγίσωει τα καμπτζία σου τσι θα ποίωει ; Να ζάνει τσαι έτεοι τάσου τον Άγιε τσαι με προσεφτσέ να χονταήτσωει τα καμπτζία σου τσαι να λυούνει τα προβλήματα σου ούγεια σε ‘δούτσε ο Σουλτάνο; Πέρε από τα φθηνά πολικικά κόλπα ο Σουλτάνο καλε θα έκι να οράει τσαι να σβαήσει τα όσα επέτσε ο Κικέρων πφι εζήτσε μπρου το Χριστέ . 

« Τουρ Ιεροί χώροι ο σι ατζίζου σι , όχι μόνιου με τα χέρα, αλλά ούτε τσαι με τα στέψη»……

Α γρούσσα νάμου ένι ιερά τσαι έμε έχουντε χρήε να νι κχοντούμε  ζωντανά … 

Καλε ξημέρουμα Θιλενάδε τσαι Θίλοι . Ανέ ποίουμε το χρήε νάμου.. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

…………

Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο αυτοί  Ερντογάν και Μπαχτσελί,  μαζί και ο Περιτνσέκ είναι οι εκπρόσωποι της καταστρεπτικής παράδοσης που γκρέμισε και έκαψε την Μικρά Ασία, όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τους πολιτισμούς τους. 

Ο πολιτισμός δοκιμάζεται με τους τούρκους..Στο τέλος ο πολιτισμός θα κερδίσει και θα στεφανωθεί ..

Οι  βυζαντινοί τις τελευταίες ημέρες του Βυζαντίουκλείστηκαν στην Αγια Σοφιά για να τους γλιτώσει ο Θέος . Το ίδιο και ό Ερντογαν κλείνετε μέσα στην Αγιά Σοφιά για να γλιτώσει το δικό του τομάρι..

Οι  φτωχοί άνθρωποι μέσα στην Τουρκία που δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους τι θα κάνουν; Να πάνε κι αυτοί  μέσα στην εκκλησία και με προσευχές να χορτάσουν τα παιδιά τους και να λύσουν τα προβλήματα τους τα οποία τους έδωσε ο σουλτάνος;

Πέρα από τα φθηνά πολιτικά κόλπα ο σουλτάνος καλό θα ήταν να δεί και να διαβάσει τι είπε ο Κικέρων που έζησε πριν το Χριστό .. 

«τους ιερούς χώρους δεν τους αγγίζεις όχι μόνο με το χέρι αλλά ούτε και με τη σκέψη»

Η γλώσσα μας είναι ιερή . Έχουμε χρέος να την κρατήσουμε ζωντανή.. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, ας κάνουμε το χρέος μας … 

………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….. 

 

https://s.docworkspace.com/d/AF-1JVjl1bJd0_ysz5SdFA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *