ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Α όμορφο Λενιώ  νάμου με τα όμορφα Τσακώνικα . Φχαριστούντε Λενιώ 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Ελένη Σαρρή 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 7–8 του Αγούστου 2022: Α Τσακωνοπαρέα 

Κουιτέ #86: Από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Κανέλλα Παναγιωτακοπούλου ενάτθε τθα Καλάβρυτα το 1910. 

Αφέγκη σι ένι οΝικόα Τσάμη, διοικητή ταρ αστυνομία, τσαι Μάτη σι α Βασίλω Τσάμη το γένη Μπρε. Έκι έχα δύου αϊθέ: τα Ναρία τσαι ταν Τασία τσαι ένα αϊθηλ το Γιώργο . Το 1930 Στεφανούτθε τον Αντρία Παναγιωτακόπουλε τσαι εμποίκαει δύου φανίλια: το Νικόα τσαι τα Κούλα .  άτσhωπο σι Αντρία φονεύτε από του Γερμανοί του 13 του Δετσέμπρη 1943. Α Κανέλλα έκι νία γουναίκα εργακικά τσαι δραστήριε τσαι εδούτσε πρεσσά τθου Πατριώτε σι . Το 1951 εφύτζε για το Σικάγο με τον υζέ σι Νικόα τσαι τα σιάτη σι Ατζελικώ, καλεστά από του δύου αϊθέ σι. Το 1944 εκλέχτε πρόεδρε από του χήρε, τθο σύλλογο: «Γολγοθά» Εδουλεύε τσαι αντιπρωσοπεύε το σύλλογο τθον Ερυθρέ Σταυρέ, δουλεύει να λειτουργεί κίσου το Γυμνάσιε τσαι τθο να έχουει διτσαίουμα ψήφου οι γουναίτσε. Τόσοι χρόνου περάκαει ύστερα από τα συντέλεια τσαι το χρίε προς τα Κανέλλα από τα Κοινωνία τθα Καλάβρυτα ο  πλερούτθε  ποτές!!! 

Αγάκη του καρδίε νάμου τσαι να έχουμε υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Η Κανέλλα Παναγιωτακόπουλου γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1910. Πατέρας της ο Νίκος Τςάμης, διοικητής της αστυνομίας και μάνα της  Βασιλική Τσάμη, το γένος Μπρε. Είχε δύο αδερφές την Μαρία και την Τασία κι έναν αδερφό το Γιώργο. Το 1930 παντρεύτηκε τον Αντρέα Παναγιωτακόπουλο και έκαναν δύο παιδιά το Νίκο και την Κούλα. 

Ο άντρας της Ανδρέας φονεύθηκε από τους Γερμανούς στις 13 του Δεκέμβρη το 1943. Η Κανέλλα ήταν μια γυναίκα εργατική και δραστήρια και έδωσε πολλά στους πατριώτες της. Το 1951 έφυγε για το Σικάγο με το γιό της  Νικόλα και το κορίτσι της Αγγελική, καλεσμένη από τις δύο αδερφές της.  Το 1944 εκλέκτικε   πρόεδρος από τις χήρες, στο σύλλογο «Γολγοθά» Δούλεψε και αντιπροσώπευσε το σύλλογο, στον Ερυθρό σταυρό. Δούλεψε να λειτουργήσει ξανά το Γυμνάσιο και να αποκτήσουν  δικαίωμα ψήφου οι γυναίκες. Τόσα χρόνια πέρασαν από την καταστροφή και το χρέος προς την Κανέλλα από την κοινωνία των Καλαβρύτων δεν πληρώθηκε ποτέ!!! 

Αγάπη στις καρδιές μας, και να έχουμε υγεία φιλενάδες και φίλοι . 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *