ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 4–5 του Οχτώμπρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #161: του Πάνου Μαρνέρη …..

Ασάλητε=ασαλάγητο 

Ασιάλητε=αντάντευτο 

Ασύλιτθε = αθύλαστο 

Αςhόνιστε= αζέσταντο

Α (ενός γράμματος λέξη) = άλλαξα 

Άτσαντε= άξαντο 

Άφτατε = άψητο

Τα χκηνά αραμάκαει ασάλητα επφέρη…= τα γίδια έμειναν ασαλάγητα εχθές . 

Έτζε να σιαλήερε το δρακούλη να νι άρει ο ύπρε .=πήγαινε να νταντέψεις το αγοράκι (μωρό) για να το πάρει ο ύπνος . 

Απέ συλίτσερε το δρακούλη σιάλει νι λιγάτσι για να κιούψει …

Αφού θηλάσεις το αγοράκι (μωρό),Ντάντεψε το λιγάκι να κοιμηθεί . 

Αςhιόνιστε παραθέτζερε το σhωμό;= Αζέσταντο έβαλες στα πιάτα το φαγητό; 

Ούμα, α τσαι ένι αλέστα = λούστηκα άλλαξα και είμαι έτοιμος 

Άτσαντα είνι τα έρια ακόνη = άξαντα είναι τα πρόβια μαλλιά ακόμα .

Έγκεινη το κρίε ένι άφτατε, ακόνη το αίμα ένι στρατζίχουντα ..=

Αυτό το κρέας είναι άψητο, ακόμα το αίμα στάζει … 

Ουθήτθε ,άτσετετε τσαι κοκιάσετε ταχία τ’αργά να αριστίουμε= Λουστήτε , αλλάξετε και κοπιάσετε αύριο το βράδυ να δειπνήσουμε …. 

………ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ = Καλό ξημέρωμα 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ= ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *