ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 4–5 2021:Α Τσακωνοπαρέα . 

Νέα Αρτάκη : του Πάνου Μαρνέρη 

Εκάνα ογή τα Νέα Αρτάκη  ταρ Εύβοια να οράου τον αιθή μι . 

Τσαι νία πφ’εκάνα επέκα να γράψου δύου όγια  για τα πολικεία. 

Ένι ερικχουμένα 10 χιλιόμετρα βόρεια από τα Χαλκίδα τσαι ένι α ατςhιτέρα πολικεία ταρ Εύβοια μετα ταν Χαλκίδα . Ένι ανήκα τθο Δήμο Χαλκιδέων . Άτζε ταν ονουμασία σι από τσι εκονεύαει ογή οι πρόσφυτζε από ταν Αρτάκη τα Κυζίκου τα Μιτσά Ασία. Ως τότθε νι ήγκιαει αούντε Βατώντα . Αε ταν ονουμασία σι εκίσημα το 1933. 

Μπρου το 1922  το μέρη έκι ένα βαλτότοπο τσαι νι έκι ουρίζα α οικογένεια Βουδούρη . 

Το 1922 εκάναει όπφουρ επέκαμε πρόσφυτζε από ταν Αρτάκη τα 

Κυζίκου τα Μιτσά Ασία . Κχάμποσε τσαιρέ αργούτερα εκοκιάνει γιούρε του 30 ακόνη οικογένειε από το Κατάκοπο τα Κυζίκου τα Μιτσά Ασία τσαι απαραμάκαει τσαι έτεοι ογή. 

Το όνουμα τα πολικεία πφι ήγκιαει αφήντε κίσου σου οι έρμοι  πρόσφυτζε νι ήγκιαει δείντε τθον τσινούρτσι τόπο πφι ήκιαει κονέγκουντε, μόνιου πφι πουρτέσε σι ήγκιαει Βάντε το —ΝΕΑ— . 

Ανήλιτσοι σιατέρε τουρ 29 του Απρίλη το  1951 ανανέγκαει ότσι παρησιάστε πουρτέσε σου α Δέσποινα. Γιάκεινη εχκίστε τσαι ό Άγιε τα Δέσποινα τα Φανερουτά . Οι χώροι σι είνι αφιερουτοί τθα ζωή του Ιησού τσαι τα Παρθένα Δέσποινα .  

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαί θίλοι  με υγεία . 

 Αναστάτουση με ‘νετζε, ο ξεκληρισμό του Ελληνισμού ογή τσαι 99 χρόνου. Τσαι Αντίς να έμε μονοιαστοί για να μην τσαι αφήμε να ναϊθεί το ιίδε ποτέ πλέα , ΕΜΕ ξοικάζουντε να μπάλουμε ο ένα τον εψιλέ τον άλλε . Τσι κατάρα να μου ένι δέρα!!! 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

……….

Ήρθα εδώ στη νέα Αρτάκη της Εύβοιας να δω τον αδερφό μου. 

Μιας  που ήρθα είπα να γράψω δύο λόγια για την πόλη . Βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βόρεια από την Χαλκίδα. Είναι η μεγαλύτερη πόλη μετά την Χαλκίδα της Εύβοιας. Ανήκει στο Δήμο Χαλκιδέων.  Πήρε το όνομά της από τότε που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν  οι πρόσφυγες από την Αρτάκη της Κυζίκου της Μικράς Ασίας. 

 Ως τότε την έλεγαν Βατώντα .  Πήρε το όνομά της επίσημα το 1933. Πριν το 1922 το μέρος ήτανε βαλτότοπος και ανήκε στην οικογένεια Βουδούρη . Το 1922 όπως είπαμε πρόσφυγες από την Αρτάκη Της κυζίκου  της μικράς Ασίας εγκαταστάθηκαν εδώ . Λίγο καιρό αργότερα  κόπιασαν γύρω στις 30 ακόμα οικογένειες από το Κατάκοπο της Κυζίκου της μικράς Ασίας και έμειναν και εκείνοι  εδώ . Το όνομα της πολιτείας που άφηναν πίσω τους, η έρημοι πρόσφυγες το έδιναν στο καινούριο τόπο που πήγαιναν, μόνο που μπροστά του έβαζαν την λέξη ΝΕΑ . 

Ανήλικα κορίτσια στις 29 του Απρίλη του 1951 ανέφεραν ότι παρουσιάστηκε μπροστά τους η Παναγία γι’ αυτό χτίστηκε η εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης οι χώροι της είναι αφιερωμένη στη ζωή του ίσου και στην παρθένα Μαρία. 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι με υγεία . 

Αναστάτωση μου έφερε ο ξεκληρισμός του Ελληνισμού εδώ και 99 χρόνια . Αντί να είμαστε μονοιασμένοι για να μην επιτραπεί αυτό να γίνει ποτέ πια, κοιτάζουμε να βγάλουμε ο ένας τα μάτια του αλλουνού. 

Τι κατάρα μας δέρνει !!! 

……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *