ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 4–5 του Απρίλη  2021: Α Τσακωνοπαρέα . 

Γαστένιτσα # Β : του Πάνου Μαρνέρη … 

Πρεσσοί Γαστενιτσιώτοι εφύγκαει τσαι ξενητεύταει μπρούτερα τσαι ύστερα από ταν Επανάςταση του 1821 τθα Πόλη τθαν Σμύρνη τθαν Αίγυπτο τθα Ρουμανία τσαι Ρωσία τθού Πέτσε, Υδρα, Τρίπολη   . Αργούτερα  τθαν Αμεριτσή, Καναδά τσαι Αστράλια . 

Πρεσσοί επλουκίαει αλλά ο λησμονέκαει  ποτές το Χωριουδάτσι σου.  

Ένα από του ξενητευτοί Γαστενιτσιώτοι έκι τσαι ο Λία Μάνεση . Το 1810 έκι ερικχούμενε ταν Οδησσό. Αγοράτσε, απολύτσε με δικά σι έξοδα τσαι δωρήε το Τέμπλη τθον Άγιε Σωκήρα,τσαι οπά ένι ερικχούμενε .     

Τθου Πέτσε έκι ερικχουμένα ατςhα παροικία από Τσάκωνε Γαστενιτσιώτοι . Ένα από τα πιο ατςhά  ονούματα έκι έκεινη με του Στρατηγαίοι . Από έτεοι ένι ίκχα τσαι σκούϊθα  του ποιητή Γιώργου Στρατήγη ούγειε εγράβε τθα Τσακώνικα το «ΤΣΟΥΡΑΝΑ». 

Α Γαστένιτσα του παλιοί χρόνου έκι νιατά για τα χωριγονοκάνινα σι τσαι για του μαστόροι σι . Πρεσοί Γαστενιτσιώτοι εμαθήκαει τα τέχρα τσαι τουρ άλλοι γιούρε τθα Τσακωνιά . Ταν ονουμασία σι νι άτζε από τσι ένι δενάχουντα από του Γαστενίε σι . Έκι έχα τεσσεράμισε χιλιάδε στρέμματα με Γαστενίε  τσαι  τριάντα χωριγοκάνινα . Έκι μπάνα τάνου από Τετρακόσιοι τόνου Γάστενα . 

Α Γαστένιτσα ένι πρέπουντα να ένι ένα από τα πιο παστρικά ορεινά χωριουδάτζα . Καλέ θα έκι να  ακολουθήμε το παράδειγμα σου όλοι νάμου . Πρεσσά μπράβο τθο σύλλογο σου σε ούγειε ένι τσαι εζού μέλη. 

Καλε ξημέρουμα τθουρ απανταχού Γαστενιτσιώτοι τσαι σε όλε το κόσμο : ανέ  κχοντούμε του τόποι νάμου παστριτσοί όπφου τσαι α Γαστένιτσα … 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

…………………………………………….

Πολλοί Καστανιτσιώτες έφυγαν και ξενιτεύτηκαν πριν και μετά την επανάσταση του 1821: Στην πόλη, στην Σμύρνη, στην Αίγυπτο, στη Ρουμανία, στη Ρωσία,στην Σπέτσες, Ύδρα, Τρίπολη αργότερα στην Αμερική, Καναδά και Αυστραλία, 

 Πολλοί  εμπλούτισαν αλλά δεν λησμόνησαν ποτέ το χωριό τους . 

Ένας από τους ξενιτεμένους Καστανιτσιώτες  ήταν και ο Ηλίας Μάνεσης. Το 1810 ευρισκόταν στην Οδησσό. Αγόρασε,  έστειλε με δικά του έξοδα το τέμπλο, και τον εδώρησε  στον Αγιο Σωτήρα  όπου και ευρίσκεται. 

Στις  Σπέτσες βρισκόταν μεγάλη παροικιά από Τσάκωνες  Καστανιτσιώτες . Ένα από τα μεγάλα ονόματα ήταν αυτό των Στρατηγέων.  Από αυτούς κρατούσε η σκούφια του ποιητή Γιώργου Στρατήγην ο οποίος έγραψε στα Τσακώνικα την « Τσιουράνα, Κυράνα»  Η Καστάνιτσα τα παλιά χρόνια ήτανε ακουστή  για τα ασβεστοκάμινα της και για τους μαστόρους αυτών. 

Πολλοί  Καστανιτσιώτες έμαθαν την τέχνη και στους άλλους γύρω στην Τσακωνιά . Την ονομασία της την πήρε από όσα φαίνονται από τις καστανιές της . Είχε τεσσεράμισι χιλιάδες στρέμματα με καστανιές και 30 ασβεστοκάμινα . Εβγαζε πάνω από 400 τόνους Κάστανα. 

 Η Καστάνιτσα  πρέπει να είναι ένα από τα πιο καθαρά ορεινά  χωριά.  καλό θα ήταν να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους όλοι μας . Πολλά μπράβο στο σύλλογο τους στον οποίον είμαι και εγώ μέλος. 

Καλό ξημέρωμα στους Απανταχού Καστανιτσιώτες και σε όλο τον κόσμο .Ας κρατήσουμε τους τόπους μας καθαρούς όπως η Καστάνιτσα …

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *