ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Όγω του ότσι ό νι έχου  φωτογραφίλε από τα τότθε αφεγκικά βαλήκα του Νικόα του αϊθή μι πφι ενάτθε ογή, τα μάτη μι τσαι τ’αφέγκη μι 

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 30 του Απρίλη τσαί 1 του Γενάρη 2023: 

Α Τσακωνοπαρέα. 

Το μαντρί του Κατςhοϊμάνη: του Πάνου Μαρνέρη . 

Εζού μιτσή πφι έμα έμα έχου δουτέ τα δικά μι ερμηνεία τθαν ονουμασία Κατςhοϊμάνη.. ιμάνι ήγκιαει αούντε τον τέτζερε. Τσαι κατσho… από το κατσhουτέ. Δηλαδή κατσhουτέ Ιμάνι . Ο ‘νι έχου πρεσσοί χρόνου πφι εμαθήκα ότσι έκι ερικχούμενε όνουμα Κατσιμάνη… τσαι τθα Τσακώνικα ενάτθε.. Κατσhοϊμάνη. 

Ο αιθή μι ο Νικόα άτζε ταν πρώτε σι ανάσα ογή . 

Ογή ενάτθε…  Ο αφέγκη μι ο ‘κι έχου δικό σι κάλυε τσαι μαντρί τσαι έκι  αραμού όκια έκι ερέχου μέρη τσαι τόπο . . Όρεγη λοιπόν ένι ο τόπο πφι ενάτθε ο αϊθή μι ο Νικόα . ( τόπο ιερέ αϊθή μι) 

Ο ‘νι νιουρίζου τσίπτα για έγκεινη το σόι. Έγκεινη το όνουμα ο ‘νι ερικχούμενε πλέα το Τερέ . Επφουντέτθε. 

Εμπαήκα τάν’του Κατςhοϊμάνη 

Να μπάτσε νιάου γκάνα τρουκάνι. 

Τσίπτα θίλοι ό’νι νίου, 

Με τον εμαλέ ένι φύου,

σ’άλλοι  τσαιροί ταξίδι, ένι ποίου . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Εγώ μικρός που ήμουνα είχα δώσει την δική μου ερμηνεία στην ονομασία: Κάτσhοϊμάνη..  Ιμάνη έλεγαν τον τέντζερη και κάτσho από  το  κατσhουτέ= σπασμένο: δηλαδή σπασμένο τέντζερη.  Δεν έχω πολλά χρόνια που έμαθα ότι υπήρχε όνομα Κατσιμάνης και στα Τσακώνικα έγινε Κατςhοϊνάνης. Ο αδερφός μου ο Νίκος επήρε την πρώτη του ανάσα εδώ.  Εδώ γεννηθεί Ο πατέρας μου δεν είχε το δικό του μαντρί και  καλύβι  και έμενε  και εδώ. Δεν γνωρίζω για πόσον καιρό.  Εδώ λοιπόν είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο αδερφός μου ο Νίκος.  ( τόπος θερός αδελφέ μου). Δε γνωρίζω τίποτα για αυτό το σόι, αυτό το όνομα δεν υπάρχει πια στον Τυρό, έσβησε.

  Ανέβηκα πάνω στού Κατςhοϊμάνη, να μήπως ακούσω κάνα τροκάνι,

τίποτα φίλοι δεν ακούω, με το μυαλό μου φεύγω

 σ’ άλλους καιρούς ταξίδι εγώ κάνω. 

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *