ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 28–29 του Αγούστου 2022: 

Α Τσακωνοπαρέα . 

 Ταν άβα μέρα : του Μάνου Μαρνέρη . 

Α γιορτά νάμου επεράτσε . Α συμμετοχά του κόσμου λίγα ως τσαι πρεσσιού λίγα .. Ένι χρίε μι όμως να φχαριστήου όσοι εκάναει .

Τον Αντιδήμαρχο Κώστα Μανούσο, Το Σωκήρη Λυσίκατε,τα Μηλιώ Κουνιά, το Γιάννη Καμπύση,τον παπά Νικόα,τον παπά Γερμανέ Πετρουλή,τον Θεόδωρο Παρασκευά πρόεδροΤερού, ταν Βγενου Μαρνέρη πρόεδρε του Σαπουνάτση  τσαι όλοι τουρ άλλοι πφι εκάναει . 

Ένι φχαριστού τον Δηνήτρη Πανάγο( φωτογράφο),το Βατζέλη Κυρίο ( Μονιά)το Στέλιο Καμπύση τσαι Ερήνη Ψαρολόγου με το προτζέκτορα, τον Δήμοτα Νόκιε Τσυνουριά  για ταν παροχή του Χώρου . 

Πλέκιεριου από όλοι όμως τα καμπτζία νάμου( τα καμπτζία μι ) 

Πφι δουλεύαει σκληρά, ηρωικά άκια να αλήου. Εδούκαει τον ελέφτερε σου χρόνε όλε για το καλέ τα γρούσσα. Αγωνήσταει με το να δίνουει το παρόν  σε κάθε κάλεσμα, σε κάθε πρόβα,τάσου τθα λιοπύρια του καουτσαιρίου.  . Κάναει τα γιορτά με περηφάνεια,  έτοιμα να δενάτσωει σε όλοι νάμου ότσι είνι άξιοι συνεχιστέ… Ο  κόσμο λίγο όμως, σάματσι ό νι συφωνού τσαι όνι δενάχου το σέβας για τα προσπάιθα (γιά όσοι ο κάναει βέβια)  … . 

Όνι κειράζουντα όμως κα να είνι τα καμπτζία  τσαι όσοι είνι στηρίζουντε τα προσπάιθα .Ένι Θέου όμως να νιουρίζουει τα καμπτζία το ότσι είνι οι διτσοί μι ήρωε τσαι ότσι θα ένι πάντα δίπα σου…Είνι οι ήρωε τθου γονείε σου, τθου προγόνου σου τσαι σε πάσα ένα πφι ένι ντίου παλάνια τθα προσπάιθα σου…

Θα στσεφτούμε πρεσσιού αν ματαποίουμε τα γιορτά, τουλάιστον έτρου με τον ιίδε τρόπο.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα γρούσσα τσαι τα καμπτζία νάμου . Αμί τσι άλλιου έντενη ένι ο προορισμό νάμου . 

Να έτθε κα τσαι να έχετε ταν υγεία νιούμου. 

……….

Η γιορτή μας πέρασε. Η συμμετοχή του κόσμου, ελάχιστη έως πολύ ολίγη . Είναι χρέος μου όμως να ευχαριστήσω όσους ήρθαν. Τον αντιδήμαρχο Κώστα Μανούσο, τον Σωτήρη Λυσίκατο, την Μηλιώ Κουνιά, τον Γιάννη Καμπύση, τον Παπανικόλα, τον παπά Γερμανό Πετρουλή,τον Θεόδωρο Παρασκευά,πρόεδρο Τυρού, την Ευγενια Μαρνέρη,πρόεδροΣαπουνακαιίκων  και όλους όσους  ήρθαν.  Ευχαριστώ τον Δημήτρη Πανάγο φωτογράφο,το Βαγγέλη Κυρίο(Μοΐνα), τον Στέλιο Καμβύση με την Ειρήνη Ψαρρολόγου με το προτζέκτορα, και τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας,για την παροχή του χώρου. Περισσότερο απ’όλους όμως τα παιδιά μας. Τα παιδιά μου που δούλεψαν σκληρά, ηρωικά θα έλεγα. Έδωσαν τον ελεύθερο τους χρόνο όλο για το καλό της γλώσσας. Αγωνίστηκαν με το να δίνουν το παρών σε κάθε κάλεσμα, σε κάθε πρόβα, μέσα στο λιοπύρι του καλοκαιριού. Ήρθαν στη γιορτή με περηφάνια έτοιμα να δείξουν σε όλους μας ότι είναι άξιοι συνεχιστές….

  Ο κόσμος λίγος όμως, λες και δεν εγκρίνει, δεν σέβεται την προσπάθεια τους .  Δεν πειράζει όμως καλά να είναι τα παιδιά και και όσοι στηρίζουν την προσπάθεια. Θέλω να ξέρουν όλα όμως τα παιδιά, πως είναι, οι δικοί μου ήρωες και θα είμαι πάντα στο πλάι τους, Είναι οι ήρωες των γονιών τους των προγόνων τους και σε όλους που χειροκροτούν την προσπάθεια τους. .  Θα σκεφτούμε πολύ αν ξανά κάνουμε τη γιορτή, τουλάχιστον έτσι με τον ίδιο τρόπο.  Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την γλώσσα και τα παιδιά μας.Αμί  τι άλλο αυτός είναι και ο προορισμός μας. 

 Να είσαστε καλά και να  έχετε την υγεία σας …

ΜΙΛΑΜΕ Τσακώνικα … ν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *