ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα24 —25 του Γενάρη  2021: Α Τσακωνοπαρέα 

Αίσωπο #88 : Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη . 

……………Ο ψύλλε τσαι ο βού…….

Νία βοά τσαι ένα τσαιρέ ο ψύλλε έκι ρωτού το βού . — Τσι έσι παθητέ τσαι πάσα αμέρα έσι δουλέγκου για τον άντρωπο αν τσαι έσι τόσιου ατςhέ τσαι δενατέ . Εζού τόσιου μιτσιούλικο τσαι νι ένι τσhουπαΐχου  του σάρτσε σι τσαι ένι κίνου το αίμα σι . 

Ο Βού απογήτθε . Εζού ο ‘νι αχάριστε τουρ αντροίποι .  Ενίου μι 

είνι αγαπούντε τσαι νι είνι δενάχουντε με το να κχρασhίντωει του ίσhιε μι τσαι το κούτουλε μι . Ο ψύλλε απογήτθε τσαι πάλι .

Αλοίμονε , το τσhίψιμο πφι τόσιου ένι ευχαριστούντα ετίου , για σ’ενίου ένι θάνατε , άμα τσαι μι βάλωει του χέρε σου .

Έντεοι πφι αβέρτα είνι παινεγκουμένει τσαι ένα τιποτένιε σ’ένι αποστωμούκχου ….

Εζού  ο ‘νι καταβαίνου έντενη το μύθο … ήμαρτον Θέ μι 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι με υγεία 

……….ΕΜΕ ΝΘΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

—————————————————————————- 

        ………Ο ψύλλος και το βόδι…….. 

Μια φορά και έναν καιρό ο ψύλλος ρωτούσε το βόδι . 

—Τι έχεις πάθει και κάθε μέρα δουλεύεις για τον άνθρωπο αν και είσαι τόσο μεγάλος και δυνατός ..Εγώ τόσο μικρούλικο και του τρυπάω τις σάρκες  και πίνω το αίμα του … 

Το βόδι απάντησε . Εγώ δεν είμαι αχάριστος στους ανθρώπους . Εμένα με αγαπούν και το δείχνουν με το να ξύνουν τις πλάτες μου και το μέτωπο μου . Ο ψύλλος απάντησε και πάλι . 

Αλίμονο , το τρίψιμο που τόσο πολύ ευχαριστεί εσένα, για εμένα είναι θάνατος , άμα και με βάλουν στα χέρια τους . 

Αυτοί πού συνέχεια παινεύονται και ένας τιποτένιος τους αποστομώνει .

Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτόν τον μύθο . 

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι, με υγεία . 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *