ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ ΤΣΑΙ ΔΕΦΤΕΡΑ 24–25 του Αμάη 2020 . 

 Για του Νέοι #154: του Πάνου Μαρνέρη 

Κχάμποσοι από του αρρώστσειε τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ..

Κάμποσες από τις αρρώστειες στα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Ούβα = Λώβη , λέπρα 

Καρβούνι = σπυρί , άνθρακας 

Έμπραση = ευλογιά 

Θρεμολαίνικο = αρρώστεια λαιμού (κρύωμα )

Λενιτσή= λοιμική αρρώστεια 

Πανιούκα = πανούκλα 

Λυσσαϊκό = Λύσσα 

 ……..Μα πφι να ντι φάει α ούβα = Να που να σε φάει ή Λώβη 

Τον έρμο ο’νι ζυγούνου νι γκανένα ένι έχου ταν ούβα = τον έρημο δεν τον πλησιάζει κάνεις έχει την Λώβη ( λέπρα ..)

…….Το καρβούνι το κατουστάγωνε να μπάλερε =το άνθρακα ( το κακό σπυρί στο κάτω σιαγόνι να βγάλεις … 

…….Ορή  κακότθο ένι έχου μπαλτέ ταν ευλογιά.. στάσου μακρύα γιατσί ένι κολιτσιχά = Να που να πάει στο κακό, έχει βγάλει την Ευλογιά, κάθησε μακρυά του γιατί είναι κολιτική 

…….Ο τθε νίντε νι πφουρ ένι ποίου από το ιδίχο νιε φαήτσε α Θρεμολένικο τον άραχλε … = δεν τον ακούτε πως κάνει από τον βήχα τον έχει φάει η αρρώστεια του Λαιμού τον άμοιρο … 

…..Ενιάκατε ένι φερτα νία Λενιτσή μη μπαήνετε τάτσου = Ακούσατε έχει έρθει μία λοιμώδης αρρώστεια μην βγαίνετε έξω … 

……Μα πφι να μπάλερε τα Πανιούκα ο ‘σι βούκχα μπίτι το κοφτέ ντι =

 Μα που να βγάλεις την πανούκλα δεν βουλώνεις καθόλου το κομμένο σου ;..

….Τσι έσι κχαούντα; Δέσποινα σούσε μ’άτζερε τουρ εμαλοί τσι ντε 

κιάτσε ; Το Λυσσαϊκό ντε κιάτσε ….. =Τι γαβγίζεις; Παναγία σώσε, μου πήρες τα μυαλά , τι σ’ έπιασε ;  Η Λύσσα σ’έπιασε ….

ΚΑΛΕ ΞΗΜΕΡΟΥΜΑ  . Να σταθούμε  μακρία από τουρ αρρώστειε…

Καλό ξημέρωμα . Να σταθούμε μακριά από τις αρρώστειες ..

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *