ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ τσαι Δέφτερα 21–22 του Σερικχή 2019 .

 Α Τσακωνοπαρέα . 

Αίσωπο # 83:Διαστσευή από τον Πάνο Μαρνέρη . 

 ……Ο θιλάργυρε ( έτενη πφι ένι αγαπού το χρήμα ) ……..

Ένα θιλάργυρε νία βοά εξαργυρούτσε όα σι ταν περουσία τσαι τα μααματένια τσέρματα  πφι άτζε σ’ελύτσε τσαι σε μποίτσε νια ατςhά βόα ( βόλος ) από μάαμα ούγειε εγκριούβε τσε ένα τοίχο. Πάσα αμέρα έκι έγκου τσαι νι έκι ορού τσαι έντανη έκι α ατςhιά σι ευχαρίστηση . Κάκοιε όμως νι οράτσε τσαι εζάτσε τσαι νι εκρέβε το μάαμα . Άμα τσαι εζάτσε ο νιουκοτσιούρη ο ‘ρέτσε τσίπτα γιάκεινη αρχινήε να χκιουπήνετε να τραβήντει του τσhίχε σι τσαι να βούνει . Κάκοιε άλλε πφι νι οράτσε εκχαράε να μάϊθει ταν ελώτη πφι έκι βού . 

Άμα τσαι εμαθήτσε γιουρήε τσαι νι επέτσε: Βάλε ένα κοτρόνι τθα θέση σι κλείε τουρ εψιλοί τσαι φαγγίσου ότσι ένι α μααματένιε βόα . Από ότσι εκαταβήκα τσαι πφι νι έσα έχου το ιίδε έσα ποίου ν’ έσα ξοικάζου μόνιου.

Άμα ένα αγαθέ νι έσι ορίζου ο ‘νι έχουντα γκανία αξία , άμα τσαι ό’σι ποίου τσίπτα με έγκεινη. 

Γκανία αξία θίλοι μι ο ‘νι έχα  α γρούσσα νάμου 

Άμα τσαι ό’νι νιλήνουμε ό’νι τθα ζωή νάμου..

 

……Με υγεία τσαι με το καλέ να ξημερουθούμε …..

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Ένας φιλοχρήματος μια φορά εξαργύρωσε όλη του την περιουσία και τα χρυσά κέρματα που πήρε τα έλιωσε και τα έκανε ένα μεγάλο βόλο από χρυσάφι τον οποίο τον έκρυψε σε έναν τοίχο. Κάθε μέρα πήγαινε και τον κοιτούσε και αυτή ήταν η μεγάλη του ευχαρίστηση. Κάποιος όμως τον είδε και πήγε και του έκλεψε το χρυσό. Όταν πήγε ο νοικοκύρης δεν βρήκε τίποτα γιαυτό άρχισε να χτυπιέται να τραβάει τα μαλλιά του και να κλαίει. Κάποιος άλλος που τον είδε ζήτησε να μάθει την αιτία που έκλαιγε. 

Όταν έμαθε γύρισε και του είπε: Βάλε ένα κοτρόνια στη θέση κλείσε τα μάτια και φαντάσου ότι είναι ο χρυσός βόλος. Από ότι κατάλαβα και που το είχες το ίδιο έκανες το κοίταζες μόνο. 

Όταν ένα αγαθό σε ορίζει δεν έχει καμία αξία, αν δεν κάνεις τίποτε με αυτό. 

Καμιά αξία φίλοι μου δεν έχει η γλώσσα μας

Αν δεν την μιλάμε δεν είναι στη ζωή μας.

…….Με υγεία και με το καλό να ξημερωθούμε……

…………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *