ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Κα σκολικά χρόνια τθα καμπτζία νάμου . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Σταματίνα 

Τσιουρακά τσα Δέφτερα 2–3του Οχτώμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #92: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη.

 

Εμαει πατούντε τάσου τα αίματα, τουρ εμαλοί. Αίμα όλε ο τόπο . 

Να βουλιάζωει οι πούε ντι τάσου τα αίματα, όπφουρ έσα ψαφού να ερέσερε τον πάσα ένα τσαι να νι ξεκχακχούτσερε τάσου από ένα σωρέ από αντρώκινα τσιφάρια . Να νι αποσούερε κάτου τθο νεκροταφείε να νι κχακχούτσερε… Πάσα νία έγκεινη έκι ποία, μπορούα,μηδέ μπορούα . Άβα ζαουτά, άβα σιούρα. Α νία έκι βοηθούα ταν άβα.. Ούγειε έκι έχα πρεσσοί έκι αρίκχα του διτσοί σι,τσαι οι άλλοι ήγκιαει βοηθούντε . Εζου πφι έμα έχα μόνιου ένα έκι πρέπουντα να βοηθείου τουρ άλλοι.Αργαούτσε . Σταμακίαμε . Ενιάκαμε ενα αρόπλανε πφι επεράτσε. Φοζάμαει. Φύγκαμε τσαι γκριούμαει ακατούσε από το γιοφύρι.Φύτζε το αρόπλανε τσαι ‘τθάκαμε. Ό ‘μαει έχουντε νία τσία να σκάψουμε, ούτε τσίπτα .  Με κάτσι παλιοσίδερα από τσίγκουδε έμαει παλαίγκουντε να ανοίτσουμε του τάφοι να σι βάλουμε τάσου . Οι κούνοι ήγκιαει έγκουντε τσαι σι ήγκιαει ξεκχακχούχουντε. Εμαει έγκουντε τσαι σ’έμαει κχακχούχουντε κίσου..

Ανέ ξημερουθούμε με το καλέ τσαι με υγεία θιλεναλδε τσαι θίλοι …

……….ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

…. Πατούσαμε μέσα στα αίματα και στα μυαλά. Αίμα όλος ο τόπος. Να βουλιάζουν τα πόδια σου μέσα στα αίματα, όπως έψαχνες να βρείς τον καθε ένα, να τον ξεχώσεις μέσα από ένα σωρό από ανθρώπινα  κουφάρια. Να τον πηγαίνεις κάτω στο νεκροταφείο να τον θάψεις. Η καθεμία αυτό έκανε, είτε μπορούσα είτε είτε όχι. Άλλη φορτωμένη, άλλη σέρνοντας. Η μία βοηθούσε την άλλη. Όποια είχε πολλούς έπαιρνε τους δικούς της και οι άλλες βοηθούσαν. Εγώ που είχα μόνο ένα έπρεπε να βοηθήσω τις άλλες. Βράδιασε. Σταματήσαμε. Ακούσαμε ένα αεροπλάνο που επέρασε φοβηθήκαμε φύγαμε και κρυφτήκαμε κάτω από το γεφύρι. Έφυγε το αεροπλάνο και σηκωθήκαμε. Δεν είχαμε ένα ξινάρι να σκάψουμε ούτε τίποτα. Με κάτι παλιοσίδερα από τσίγκους προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τους τάφους και να τους βάλουμε μέσα. Οι σκύλοι πήγαιναν και τους ξέθαβαν, πηγαίναμε και τους θάβαμε ξανά….

Ας ξημερωθούμε με το καλό και με υγεία φιλενάδες και φίλοι.

……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *