ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Περίπατε τθα παλιά λιμέρια ….τθουρ αγακητοί τόποι. 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 2–3 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα. 

Το μαντρί του Χριστόφορα Κολεντριανού του Πάνου Μαρνέρη. 

Να τσαί το μαντρί του Χριστόφορα Κολεντριανού ( Πφέκη)

Το παρατσούκλι  Πφέκη  από κιά εμπαήτσε ο ‘νι νιουρίζου .. 

Ίσως τθα κουβέντα σι να έκι αού ταχκικά του λέξε: πφι έκι….. 

Ο παππού ο Χριστόφορα ο ‘κι πορού να αλεί το ( Ρ)  σαν άλλε Δημοσθένη. Έμαει γείτονε τθο Τερέ . Ένα πόρε οι τσέλε νάμου. 

Έκι έχου χκηνά τσαι έντενη εκι ζηνίχτα με τον αφέγκη μι . 

Ακόνη ένι θυνηκχούμενε τα καλαμπούρια σου άμα έκι α σειρά τ’αφέγκη μι, τσαι  ήγκιαει όλοι μαζουκχουμένει τθο καλυούτςhι νάμου . Μ’έκι αρεσικχούμενε να σι νίνου… να κειράζει ό ένα τον άλλε τσαι πλέκιεριου τον παππού  το Χριστόφορα,  το κειραχτήρι . 

Έκι νοικοτσιούρη καλέ. Έκι έχου του Καρυέ σι, του συτζάε σι τσαι τουρ αχράε σι . Σαν έμα μιτσή έμα παρίου τσαι έμα κρέφου τα σιούκα . Έμα αντεχούμενε να κατσάνει για φαΐ το μεσαμέρι τσαι τότθε έμα ποίου ταν επίθεση μι ..

 Τσαί έγκεινη το νιουκοτσιουρίε έρμο. Όα έρμα τσαι άκλερα παρατητά τθο έλεος  του τσαιρού τσαι ταρ ερηνία…τα λήθη τσαι τα λησμονία…

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Να και το μαντρί του Χριστόφορου Κολεντριανού,Πφέκη. 

 Το παρατσούκλι,Πφέκη, από που προήλθε δε γνωρίζω, ίσως στην κουβέντα του να έλεγε τακτικά την λέξη, (πφι εκι)= που ήταν,

 Ο παππούς ο Χριστόφορος δεν μπορούσε να πει το (Ρo)  σαν άλλος Δημοσθένης. Είμαστε γείτονες στον Τυρό, μία πόρτα τα σπίτια μας. Είχε γίδια και αυτός, ήτανε σμίχτης( σμίγανε το γάλα) με τον πατέρα μου.  Ακόμα θυμάμαι τα καλαμπούρια τους, άμα ήταν η σειρά του πατέρα μου και όλοι τους  μαζευόντουσαν στο καλυβάκι μας.  Μου άρεσε να τους ακούω, να πειράζει ο ένας τον άλλον, και περισσότερο τον παππού το Χριστόφορο,  το πειραχτήρι.  Ηταν νοικοκύρης καλός, Είχε της καρυδιές του, τις συκιές του, τις αχλαδιές του. Σαν ήμουν μικρός ερχόμουν και έκλεβα τα σύκα.  Περίμενα να καθίσουν για μεσημεριανό και τότε έκανα την επίθεση μου.  Και αυτό το νοικοκυριό έρημο.  Όλα ήρεμα και άκληρα  παρατημένα στο έλεος του καιρού και της ερεμιάς, της λήθης και της λησμονιάς….

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *