ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΝΙ παρακαού τα Τσακωνοπαρέα να νι σβαήσει τσαι αφού εγκρίνει να νι τσοινοποιήσει …….

              …………Ο ΧΡΙΣΤΕ  ΑΝΑΣΤΑΤΘΕ……………

ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ ΣΕ ΟΑ ΤΑ ΤΣΑΚΩΝΙΑ ΤΣΑΙ ΣΕ ΟΛΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ.

 ……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ ΤΣΑΙ Δέφτερα 19–20 του Απρίλη 2020 . 

Α Τσακωνοπαρέα . 

Ανάσταση τα Χρονία του Κορωναϊού: του Πάνου Μαρνέρη ..

Σάμερε 19 του Απρίλη το 2020. Ένι τα Αμπρία 

Σάμερε οι  Ορθόδοξοι Χριστσιανοί σε όλε το πλανήτα είνι γιορτάζουντε ταν Ανάσταση  του Χριστού . Για 1987 χρόνου ο Χριστσιανέ , ένι γιορτάζου ταν Ανάσταση  του Θεαντρούπου τσαι ταν Ανάσταση  τα φύση….ταν Άνοιξη . Α Άνοιξη ένι Ανάσταση .. 

Εκάνε α Ανάσταση του Χριστού, αλλά για κάκοιε όγο  ο νέτζε ταν Άνοιξη τθα φύση ταν Άνοιξη τθο Πλανήτα ταν Άνοιξη του αντρούπου …… 

Έκεινη πφι έμαει ξέρουντε ως έδαρη ένι ότσι ένταοι τα δύου ίγκιαει κιατθά χέρα χέρα , ίγκιαει  αχούριστα . Α Ανάσταση έκι φερίκχα ταν Άνοιξη τσαι α Άνοιξη ταν ΑΝΑΣΤΑΣΗ …. 

Τσι ενάτθε; ΑΝΑΣΤΑΣΗ , ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΙΑ ΕΝΙ Α ΑΝΟΙΞΗ ;

Κια ένι α Άνοιξη για τα δεντρικά για τα λειβάϊδα για του Θάασσε για τα ζώα , για τον Άντρωπο ; 

Μπάτσε όπφου τσαι τότθε ο άντρωπο ξεφύτζε;

Μπάτσε  ένι πρέπουντα να πατεί φρένο τθαν αχαριστία τθαν ασυδοσία  να σεβαστεί τα φύση το νιαυτέ σι για να μόλει α Άνοιξη ;

Να μπάλωει ροδαμό τα Δεντρικά ,να πρασινίσωει τα λειβαϊδα, να σhιονιστούνει οι θάασσε,να ζευγαρούνει τα πουλία τσαι τα ζώα, να αναζωογονηθεί, να νάρει τα τάνου σι, να ανασταϊθεί κατα κάκοιε ντρόπο ο άντρωπο; Κια ένι α Άνοιξη ;Τάχατες θα μόλει ποτές κίσου; . 

Ναι θα μόλει.. Αφού εκάνε α Ανάσταση του Χριστού τάσου του καρδίε νάμου τσαι σιωπηλά όλοι νιε ‘γιορτάμε θα μόλει τσαι α Άνοιξη…

…….ΝΑΙ ΘΑ ΜΟΛΕΙ …..

Καλε ξημέρουμα . Ανε γιορτάσουμε έντανη ταν Ανάσταση μοναχοί νάμου , του Τσέλε νάμου ταπεινά τσαι με ειλικρινά κατάνυξη . 

    … ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΣΙΟΙ ΘΙΛΟΙ ΜΙ …..

                 ………….. ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ …….

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΣΑΚΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σήμερα είναι 19 του Απρίλη 2020. Είναι της Λαμπρής. 

Σήμερα οι Ορθόδοξοι  Χριστιανοί σε όλο τον πλανήτη γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού. Για 1987 χρόνια ο Χριστιανός γιορτάζει την Ανάσταση  του Θεανθρώπου και την Ανάσταση της φύσης,  την Άνοιξη .. Η Άνοιξη είναι Ανάσταση…. 

Ήλθε η Ανάσταση του Χριστού, αλλά για κάποιο λόγο δεν έφερε την Άνοιξη στην φύση, στον Πλανήτη ,την Άνοιξη του ανθρώπου.. .

Εκείνο που ξέραμε ως τώρα είναι ότι αυτά τα δύο ήταν πιασμένα χέρι χέρι, ήταν αχώριστα . Η Ανάσταση έφερνε τηνΆνοιξη και η Άνοιξη την Ανάσταση .

Τι έγινε ; Ανάσταση , Ανάσταση που είναι η Άνοιξη; 

Που είναι η Άνοιξη, για τα δέντρα, για τα λειβάδια,για τις θάλασσες, για τα ζώα, για τον άνθρωπο;

Μήπως όπως και τότε ο άνθρωπος ξέφυγε; 

Μήπως πρέπει να πατήσει φρένο στην αχαριστία, στην ασυδοσία,να σεβαστεί την φύση, τον εαυτό του, για να έρθει η Άνοιξη; 

Να ροδαμιάσουν τα δέντρα ,να πρασινίσουν τα λειβάδια, να ζεσταθούν οι θάλασσες, να ζευγαρώσουν τα πουλιά και τα ζώα, να αναζωογονηθεί  και να πάρει τα ‘πάνω του , να αναστηθεί κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος ; Που είναι η Άνοιξη ;

Τάχατις θά έρθει ποτέ πίσω ; Ναι θα έρθει.. 

εφόσον ήρθε  η Ανάσταση του Χριστού και την δεχτήκαμε την νοιώσαμε στις καρδιές μας και σιωπηλά όλοι μας την γιορτάσαμε, θα έλθει και η Άνοιξη …ΝΑΙ  ΘΑ. ΕΛΘΕΙ …. 

Καλό ξημέρωμα.. Ας γιορτάσουμε αυτήν την Ανάσταση μόνοι μας μέσα στα σπίτια μας ταπεινά και με ειλικρινή κατάνυξη .. 

……..ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *