ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Invalid video ID

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 18–19 του Απρίλη 2021. Α Τσακωνοπαρέα 

Θωμαή τσαι Σιούλα Γειτόνισε #16 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Θωμαή κιά τθα καταγκρένια έσι; Πφουρ έσι;  Ο ’ράτθερε μαειδέ τσαι νιάτθερε από τα σύνταχα ; … 

—Ογή ένι καψοΣιούλα κιά να ζάου μαθές . 

— Κακοβαλήκα κομμάκι γιατσί ο ‘ράτθερε.. 

— Βρε γειτόνισα καομαθήκαμε , εκόφτε το Λεχτρικό τσαι να μα το Θεό είνι κοφουμένει οι χέρε τα πάσα νιουκοτσιουρά χουζhίς το ρημαϊδακό… 

— Ποίε ρημαϊδακό; 

—Κιά ένι τςhάχου ο εμαλέ ντι…για το Λεχτρικό ο ‘με νιούντε; 

—Σο καημένα ναι βρέ …Έτρου όπφουρ ενάμαει τσαι να μου μποίκαει ο ‘με πορούντε να ποίουμε μπράφ χουζhίς το Λεχτρικό 

—Να σαρούερε Λεχτρικό, να σιάξερε νία γουλία σhωμό το ιίδε, να φουκιστήρε , να κχρίσερε, να σιδερούρε, να νιάρε τσαι γκάνα νέο από το Χαζοκούκι , όα με το Λεχτρικό… 

—Τσι να νιάρε τσ’απόκεινη.. Όα κουβάνα τσαι άραχλα, τσίπτα καλέ ο γινούμενε  τθο κόσμο . 

—Βρε Σιούλα ο ‘σι ορούα τσι ένι γινούμενε , ούτε αποκρίσιε, ούτε του Βατζελισμού τσίπτα μαθές !!!

—Τσι να αλήου τότθε με το Παπαδόπουλε τουλάϊστον οι  χοροί τσαι τα γλέγκια  ο λειπέβαει νάμου μαειδέ σε κόβαει.. 

— Πφου ντ’εκάνε έγκεινη πάλι , τότθε έκι στρακιωτσιχό νόμο ..

— Γιατσί Έδαρη  τσι ένι ; 

— Έντανη α παλιοαρρώστσεια βρε Σιούλα , ούε Δέσποινα κακό πφι να μου ερέτσε… Βάλε Έωνη μι τσαι εκιού τα χέρα ντι …

—Δίτσηε έσι έχα αλλά ένα χρόνε έδαρη τσι είνι ποίντε τσαι έντεοι οι μαργουτοί ήμαρτον πλέα … 

— Πφου ο μποίκαει Σιούλα ..να ο κόσμο ένι μπολιασκούμενε , θα φύτσει θα ζάει τα κατςhοποήματα ‘οπά πφ’ερέστε. 

— Τσι να αλήου μαγάρι ένταει όα να είνι για το καλέ νάμου . 

… Καλε ξημέρουμα με υγεία τσίπτα ακριβούτερε θιλενάδε τσαι θίλοι…

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

— Θωμαή που είσαι πως είσαι; δε φάνηκες μα ούτε και ακούστικες από το πρωί…

— Εδώ είμαι καψερή Σούλα, που να πάω μαθές. 

—Έβαλα κακό με το νου μου γιατί δεν φάνηκες. 

—Βρε γειτόνισσα καλομάθαμε, κόπηκε το ηλεκτρικό και να μα τον θεό, κόβονται και τα χέρια κάθε νοικοκυράς χωρίς τορημαδιακό..

— Ποιό ρημαδιακό 

—Που τρέχει το μυαλό σου; Για το ηλεκτρικό δεν μιλάμε;

— Να καημένη μου ναι μωρέ ..Έτσι όπως γίναμε και μας κάνανε δεν μπορούμε Να κάνουμε τίποτα χωρίς ηλεκτρικό,να σκουπίσεις ηλεκτρικό,να φτιάξεις μια γουλιά φαγητό το ίδιο, να φωτιστής, να πλύνεις, να σιδερώσεις, να ακούσεις κανα νέο από το χαζοκούτι όλα με το ηλεκτρικό.. 

—Τι να ακούσεις κι απ’ αυτό όλα μαύρα και άραχλα, τίποτα καλό δε γίνεται στον κόσμο;

—Βρε Σούλα δεν βλέπεις τι γίνεται ούτε απόκριες ούτε του Ευαγγελισμού τίποτα  μαθέ .. 

—Τι να πω τότε με τον Παπαδόπουλο τουλάχιστον οι χοροί και τα γλέντια δε μας έλειψαν ούτε και τα σταμάτησαν ..

—Πως σου ήρθε αυτό πάλι τότε ήταν στρατιωτικός νόμος. 

—Γιατί τώρα τι είναι;

—Αυτή η παλιό αρρώστια βρε Σιούλα, Ουου  Παναγία μου κακό που μας βρήκε, βάλε Έλωνα μου κι εσύ το χέρι σου. 

—Δίκιο έχεις αλλά ένα χρόνο τώρα τι κάνουν κι αυτοί οι καημένοι ; ήμαρτον πια….

—Πως δεν έκαναν Σούλα ..να ο  κόσμος εμβολιάζεται θα φύγει κι αυτό θα πάει να σπάσει τα πόδια του εκεί που βρέθηκε.. 

—Τι να πω μακάρι αυτά όλα να είναι για το καλό μας.. 

 Καλό ξημέρωμα με υγεία τίποτα ακριβότερο φιλενάδες και φίλοι ..

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *