ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Πολυξένη Φχαριστούντε ντι Σιάτη μι . Κα χρονία να έχερε τθουρ ανουτέροι σπουδέ ντι .  ΕΜΕ περήφανοι για σετίου. 

………ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Πολ. Λαλουδάκη 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 16–17 του Οχτώμπρη 2022:α Τσακωνοπαρέα.  Κουιτέ #97:απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθανΤσακωνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .

Ποτσούκαει τθα τρένα όα τα κρεψιμέϊκα από τα μαγαζία τσαι σ’απολύκαει τθο Αίγιε. Μπαήκαει γιούρε τθα Βελιά πφι ήγκιαει τα μαντρία . Μαζούκαει όα τα αιγοπρούατα σε θύκαει τσαι όσα ο φαήκαει σε βαλήκαει τθο τρένο . Τα νιούτθα τα Τσιουρακά νιε περαήαμε τάσου τθο φόβο. Έμαει αντεχουμένει να ξημερούει. Ήγκιαει έχουντε πετέ ότσι άκια να φύτσωει τα Δέφτερα . 

Δέφτερα εφτά α ούρα τα σύνταχα μπαήκα από τα τσέα . Νέκρα. Εσυλογίσμα : Ορή το μαρτύριε τελειούτσε. Μπρού κα κα μπάου κίσου τάσου ενιάκα τα κχαμπάνα να ντίνει δαιμονιστά τσαι νία φωνά εσούτσε τουρ αβουτάνε μι. Όλοι : γουναίτσε, καμπτζία, γεράδε,γριάδε ατσhοίποι, όλοι τθο Δημοκικό σκολείε, με ένα μπέτσιμο τσαι άντε για νία ναμέρα. Δρανήα τσαι φωνιά τον Αντώνη : 

Έτθα, γκιούσου ογλήγορα. Φόρε τα τσινούρτσια ντι ίδιτα, θα δάνει του τσέλε νάμου, γιάκεινη είνι μαζούκχουντε νάμου τθο σκολείε.  Ποίε έκι αντεχούμενε το κακό πφι ενάτθε…….

Αγάκη τσαι υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι τα πολυκιμούτερα…

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ…….

Φόρτωσαν στα τρένα όλα τα κλεψιμαίικα από τα μαγαζιά και τα έστειλαν στο Αίγιο.Βγήκαν γύρω στην Βελιά που ήταν τα μαντριά, μάζεψαν όλα τα γιδοπρόβατα, τα έσφαξαν και όσα δεν έφαγαν τα έβαλαν στο τρένο. Την νύχτα της Κυριακής την περάσαμε μέσα στο φόβο. Περιμέναμε να ξημερώσει. Είχαν πει ότι θα έφευγαν την Δευτέρα. Δευτέρα  επτά η ώρα το πρωί βγήκα από το σπίτι. Ησυχία. Σκέφτηκα, το μαρτύριο τελείωσε. Πριν καλά-καλά ξανά μπω μέσα, άκουσα την καμπάνα να χτυπάει δαιμονισμένα και μία φωνή έφτασε στα αυτιά μου. Όλες οι γυναίκες, παιδιά, γέροι,γριές, άντρες, όλοι στο δημοτικό σχολείο, με ένα σκέπασμα και ψωμί για μία ημέρα. Έτρεξα και φώναξα τον Αντώνη. Σήκω γρήγορα, φόρεσε τα γιορτινά σου ρούχα θα  κάψουν τα σπίτια γι’ αυτό μας μαζεύουν στο σχολείο… Ποιός περίμενε το κακό που θα γινόταν;….

….Αγάπη και υγεία φιλενάδες τσαι φίλοι τα πολυτιμότερα …

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *