ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Μπράβο Μεταξένια τσαι ντ’έμε Φχαριστούντε . Καλέ νάχερε.

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….Μεταξένια 

Τσιουρακά τσαι Δέφτερα 13–14 του Νοέμπρη 2022: Α Τσακωνοπαρέα 

Κουιτέ #106 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη .  

Εζού άγκα το σιατέρη ταρ Παναγιώτση Δραμογιαννού, ότσι έκι δύου χρονού, τσαι νι αναιμούκα τάτσου από το παναϊθούρι. Αναιμούκα τάτσου τσαι τον υζέ μι τσαι τα σιάτη μι . Τα σιάτη μι νι εφύτζε το τσhέρβουλε. Ψαφήκα τσα νι’ερέκα τσαι απέ ασπηδήκα τσαι εζού .

Ο υζέ μι εζάτσε απατζά τθο δικαστήριε να οράει να μπάτσε τσαι ο αφέγκη σι έκι γκριουφτέ οπά . Εζου άγκα τα σιάτη μι τσαι φύγκα . 

Σαν εξημερούτσε ο Θεό μπαήκαμε από το σπήλη πφι ξενυχκίαμε . 

Συνταχούλια, ακόνη αχάρατθε, ενιάκαμε νία φωνά.. 

«Γουναίτσε, γουναίτσε όσοι έτθε γκριουφτοί τθου γιούρε σhίνοι, έατθε κάτου» κχαμπάκαμε κάτου από το παλιέ γιοφύρι . Οπά έκι α Παπασταύρου . Όράτσε το σιατέρη μι λιπόθυμο, αρείτσε κχάμποσιου γα από ταν κούλικα τσαι νιε δούτσε . Απέ πέτσε νάμου. 

«Ορή τουρ ατςhοίποι σε σκωτούκαει όλοι  οι Γερμανοί… 

Να ζάτε έδαρη να σι κχακχούτσετε … 

Εδαρη πφου να σι κχακχούτσουμε τσαι με τσί; 

Ανέ έχουμε ταν υγεία νάμου θιλενάδε τσαι θίλοι. 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Και εγώ πήρα το κορίτσι της Παναγιώτας Δραμογιαννούς,που ήταν μόλις δύο ετών και το πέταξα έξω από το παράθυρο. Πέταξα έξω το γιο μου και την κόρη μου. Της κόρης μου της έφυγε το παπούτσι. Έψαξα και το βρήκα και μετά πήδησα και εγώ. Ο γιος μου πήγε απέναντι στο δικαστήριο, να δει να μήπως και ο πατέρας του ήταν κρυμμένος εκεί. Εγώ πήρα το κορίτσι μου και έφυγα. Σαν ξημέρωσε ο θεός βγήκαμε από τη σπηλιά  που ξενυχτήσαμε.Πρωινιάτικα, ακόμα δεν είχε χαράξει, ακούσαμε μία φωνή.  «Γυναίκες, γυναίκες όσες είσαστε κρυμμένες στους γύρω λόφους ελάτε κάτω». Κατεβήκαμε από το παλιό γεφύρι. Εκεί ήταν και η Παπασταύρου. Είδε το κορίτσι μου λιπόθυμο, άρμεξε κάμποσο γάλα από την αγελάδα της το έδωσε και μετά μας είπε: Να τους άντρες τους σκότωσαν όλους Γερμανοί. Να πάτε τώρα να τους θάψετε.-Τώρα πως να τους θάψουμε και με τι;

Ας έχουμε την υγεία μας φιλενάδες και φίλοι….

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *