ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……

ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ 13 του Μάτζη 2022: Α Τσακωνοπαρέα 

Παπα Νιχάλη : του Πάνου Μαρνέρη . 

Εκιού νι εζαλέερε ίσως γιατσί έκι πρέπουντα . 

Να ζάρε το ταξίδι ντι πφι γιουρισμό ο ‘νι έχουντα .

Έσα παπα Νιχάλη μι  ο δικό νάμου ιερέα 

τσαι θα λειπέψερε πρεσιού σε όα τα παρέα . 

Έσα ένα άντρωπο προιτσιστέ με αγάκη καταποτσουτέ, 

με καοσύνα, τον όγο το καλέ, αγακητέ τσαι σεβαστέ.

Για κχάμποσοι από σ’ενεί, απ τα τάνου γειτονία

Πφι ντ’νιουρήαμε καμπτζί , α αλήιθα ένι νία. 

Έσα θέου από μιτσή, ιερέα να ναθείρε

το Θεό έσα θέου εκιού να νι ‘περετίερε.

Τσαι νιε υπερετίτσερε μ’αγάκη τσαι με πάθος 

τσαι έγκεινη αγακητέ ο νάτθε κατά λάθος 

Παπά Νιχάλη φύτζερε τσαι ο Τερέ ορφανεύε. 

παπα Νιχάλη φύτζερε τσ’α Τσακωνιά φτωχεύε

Καλε ντι ταξίδι χαιρεκίσματα το καμπτζί μι τσαι δίνε νι τσαι κανιά οργήνια . . Να προσέχερε νάμου από οπά ψεά … 

Θεό σχώρε νι τσαι σε όα ταν οικογένεια, ζωή σε όγου σου. 

Εσύ το διάλεξες,ίσως γιατί έπρεπε 

Να πας στο ταξίδι σου που γυρισμό δεν έχει . 

Ήσουν παπα Μιχάλη μας ο δικός μας ιερέας 

Και θα  λείψεις πολύ σε όλη την παρέα .

Ήσουν ένας άνθρωπος προικισμένος, με αγάπη φορτωμένος 

με καλωσύνη, τον λόγο τον καλό, αγαπητός και σεβαστός .

Για κάμποσους από εμάς, απ’την πάνω γειτονιά,

που σε γνωρίσαμε παιδί, η αλήθεια είναι μιά .

 

Ήθελες από μικρός,ιερέας να γενείς

το Θεό ήθελες εσύ να τον υπηρετήσεις .

Και τον υπηρέτησες, με αγάπη και με πάθος 

και τούτο εδώ αγαπητέ δεν έγινε από λάθος . 

Παπά Μιχάλη έφυγες και ο Τυρός ορφάνεψε

Παπά Μιχάλη έφυγες και η Τσακωνιά εφτώχεψε. 

Καλό ταξίδι, χαιρετισμούς στον γυιό μου  και δίνε του καμία ορμήνια . 

Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά…

Θεός συχώρεσε τον και σε όλη την οικογένεια ζωή σ’ αυτούς….. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *